سرزمین خورشید

نگارش در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۱ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

سرزمین خورشید

 

شامگاهان

سفر به سرزمین خورشید خواهم کرد.

من به آیین میترایی

به خاک خورشیدزاد

خواهم کوچید

و رو به آفتاب

در ستاره باران آسمان خورآباد

با حباب های اشک 

شب هایم را سپید خواهم کرد.

 

ای نیلوفران خواهشمند

اگر باشید

و باز هم پر باز کنید

در روشنایی صبح شما را

دوباره خواهم دید.

 

یزد. بهمن ۱۳۸۷

یک نظر بگذارید