منبر های تیرماه ۱۳۹۱

نگارش در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۱ | ارسال شده در بخش منبرها | هیچ نظری

سالگرد حجت الاسلام شیخ حسین علومی

نشانی: یزد- پشت میر چخماق- کوچه علومی- منزل علومی

بیست و یکم  و بیست و دوم تیرماه (به مدت دو شب)

از ساعت: ۲۲ و ۱۵ دقیقه تا ۲۳

موضوع: بازخوانی جایگاه علم و عالمان شیعی

 

مسجد ریگ

نشانی: یزد- خیابان قیام- مسجد ریگ

بیستم تا بیست و دوم تیرماه (به مدت سه روز)

از ساعت: ۷ تا ۷ و ۳۰ دقیقه صبح

موضوع: پیدا و پنهان (جستاری در غیب و شهود و ظاهر و باطن)

 

مسجد قبا

نشانی: یزد- بلوار جمهوری- مسجد قبا

نوزدهم تا بیست و سوم تیرماه (به مدت پنج شب)

از ساعت: ۲۱ و ۱۰ دقیقه تا ۲۲

موضوع: جاذبه و کشش های اسلام

 

بلوار جمهوری

نشانی: یزد- بلوار جمهوری، کوچه سی ام (کوچه بانک ملی شعبه غدیر)

یازدهم تا پانزدهم تیر ماه (به مدت پنج شب)

از ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه تا ۲۲

موضوع: مدل های پیوند و ارتباط با پیشوایان معصومین(ع) از دیدگاه چامعه شناسی (ادامه بحث)

 

خیابان مهدی

نشانی: یزد- خیابان مهدی، بعد از حسینیه الجواد

دهم تا یازدهم تیرماه(به مدت دور وز)

از ساعت ۷ تا ۸ صبح

موضوع: مدل های پیوند و ارتباط با پیشوایان معصومین(ع) از دیدگاه چامعه شناسی (ادامه بحث)

 

حسینیه کربلایی ها

نشانی: یزد- بعد از میرچخماق، خ سلمان- حسینیه کربلایی ها
یکم تا سوم تیرماه (به مدت سه شب)
از ساعت ۲۲ تا ۲۲ و ۴۵ دقیقه

موضوع: مدل های پیوند و ارتباط با پیشوایان معصومین(ع) از دیدگاه چامعه شناسی
(چکیده: انواعی از رابطه ها و پیوند های قابل قبول و تأثیر گذاردر میان پیروان و رهبران دینی وجود دارد که جامعۀ شیعه به تجربۀ آنها همواره موفق بوده و از این مدل های پیوستگی در درازای تاریخ خود سود برده است. متأسفانه در نگاه بسیاری از نویسندگان و گویندگان، تنها برخی از مدل های پیوند مورد توجه قرار گرفته است. این محدود سازی به نوبۀ خود، منتهی به تقلیل مدل های پیوند و یا کوچک شدن پاره ای از آن ها گردید ه است. برای همین به نظر می رسد بازخوانی مدل های ارتباطی با شخصیت های کاریزماتیک و پر جاذبۀ رهبران دینی به وجه عام، از نیازهای ضروری جامعۀ ما باشد. سعی بر این است تا در این جلسه های سه گانه ضمن بیان کلیاتی در این باره، پاره ای از مصادیق با گوشه هایی از شخصیت و، منش و زندگی امام حسین(ع) و حضرت سجاد(ع) تطبیق داده شود.)

یک نظر بگذارید