چکیدۀ کتاب جامعه سازی قرآنی

نگارش در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ | ارسال شده در بخش کتاب ها | هیچ نظری

سومین شماره از مجموعۀ “کتاب امروز” که در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسید.

در این کتاب بخشی از مباحث مورد نیاز نسل جوان در قالب شش مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پشت جلد کتاب چنین آمده  است:

علامۀ حکیمی به یاری مطالعات گسترده و اطلاعات ژرف فقهی ـ حدیثی که با خود دارد، بخش بزرگی از مؤلفه های تأثیر گذار در ساختن جامعۀ قرآنی را در آثار پراکنده خود به تفصیل باز گشوده است. وی در مقالات کتاب حاضر نیز بر سه مقولۀ عدالت، معنویت و اتحاد، به منزلۀ سنگ زیربنای جامعه، انگشت تأکید می گذارد. ایشان بر پایۀ سخنانی از امام کاظم و صادق(ع) تعریفی تازه و عینی از عدالت به دست می دهد و بیش از پنجاه محور را در ضرورت اجرای عدالت بر می شمارد.

 در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

استاد حکیمی می‌نویسند: «با آن که خود از خانواده‌ای مرفه بودم و از زندگی فشار نمی‌دیدم، به فشارهای زندگی [دیگران] توجه می‌یافتم… به اجتماعات و مجالس مذهبی نیز سر می‌زدم و در برخی از آن‌ها شرکت می‌جستم. در آن محیط‌ها و اجتماعات نیز، از این امر که مسأله محرومیت و محرومان، چنان‌که باید، مطرح نیست و برای مبارزه با فقر و بیچارگی، چنان‌که باید، سخنی به میان نمی‌آید و اقدامی نمی‌شود، بسیار اندوهناک بودم… و هنگامی که از حالات پیامبر اکرم(ص) و ائمۀ طاهرین(ع) چیزی می‌شنیدم یا در کتاب‌ها می‌خواندم، و از توجه عمیق و عجیب آنان به فقیران و ناتوانان و کوشش آنان برای رفع محرومیت محرومان آگاه می‌گشتم، از اوضاع مزبور بیشتر ناراضی و دلتنگ می‌شدم… پس از ریشه‌دار شدن افکار و عواطف یاد شده، علاقه‌مند شدم تا از نزدیک زندگی محرومان را ببینم و با حال و احوال آنان بیشتر آشنا گردم. اینجا بود که به سوی زاغه‌هاکشیده شدم، و به شناخت زندگی زاعه نشینان و خرابه مسکنان راه بردم. در این دوره‌ها به زاغه‌ها سر می‌زدم، به کاروانسراهای مخروبه و متروکه و دور دست که منزلگاه ناتوانان و بیچارگان بود می‌رفتم، و صدای خرد شدن استخوان انسان را در زیر آسیای زندگی می‌شنیدم. هم چنین به روستاهای محروم، در مواردی که امکانی پیش می آمد، سفر می‌کردم، و در آنجاها می‌ماندم و با راز و رمز فقر روستایی آشنا می‌شدم. گاه به برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌رفتم. به قالیبافی‌ها، به گودال خشتمال‌ها، به کوره‌پز خانه‌ها، به خرده فروشی‌ها، به چهارشنبه بازارها، به محل کار و کسب خرده فروشان و دوره گردان… و بدین گونه می‌کوشیدم تا ابعاد وسیع محرومیت‌ها و رنج‌ها را درست بشناسم، و آن‌ها را از نزدیک لمس کنم…

اطلاعات کتابشناسی:

از مجموعه کتاب امروز ۳

چکیده کتاب: جامعه سازی قرآنی

تألیف: علامه محمد رضا حکیمی

مقدمه و نظارت: حسین انصاری

چکیده نویسان:  حمیده علم‌چی – نجما کارگر

بازبینی: محمد قربانی

ویراستار: سمیه ترکاشوند

آماده سازی برای چاپ: نرگس انصاری

طرح جلد: وحید عباسی

تهیه شده در:

گروه پژوهش

مجموعه فرهنگی امام صادق(ع) میبد

مراکز توزیع:

تهران:خیابان انقلاب ،فخر رازی،پلاک ۶۱،فروشگاه دلیل ما، تلفن:۶۶۴۶۴۱۴۱ ـ ۰۲۱

یزد ـ میبد ـ میدان هلال احمر ـ مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) تلفن:۱ ـ ۷۷۵۲۷۰۰ ـ ۰۳۵۲

 (متن گزارش برگرفته از «سایت ششم» سایت مجموعۀ فرهنگی امام صادق(ع) میبد)
نویسنده: ن- الف
درج در سایت ششم به تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۰

یک نظر بگذارید