منبرهای شهریور ماه ۱۳۹۲

نگارش در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۲ | ارسال شده در بخش منبرها | هیچ نظری

منبرهای شهریور ماه ۱۳۹۲

ــــــــــــــــــ

یزد

نشانی: یزد- خ انقلاب- کوچۀ شیخ داد- چهار راه اول- سمت راست

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی – منزل آقای چشم به راه

شب ها از دو شنبه ۲۵ تا جمعه ۲۹ شهریورماه -چهار روز-

ساعت بیست و چهل و پنج دقیقه تا بیست و یک و سی دقیقه

موضوع: نقش رهبری امام رضا (ع) در تاریخ اسلام و تشیع

چکیده: روند و سیر تاریخی تشیع یا همان جوهر حقیقی رسالت پیامبر و قرآن، همواره یکسان نبوده و فراز و فرود های گونه گونی را به خود دیده است. منحنی سیر سیاسی در تاریخ تشیع در عصر امام کاظم (ع) با فشار طاقت فرسا و خفقان حاکمیت هارونی، همراه با زندان های دراز مدت و شکنجه و قتل، رو به فرود داشت که با شهادت پیشوای هفتم (ع) سیر صعودی خود را دوباره آغاز کرد. پیشوایی امام هشتم (ع) با بهره گیری از نتایج عملکرد امام کاظم(ع) راه هایی تازه را پیش روی جامعۀ شیعه گشود. ساماندهی دوبارۀ نیروها و کادرهای علمی و اجتماعی شیعه و تربیت شاگردان توان مندی مانند فضل بن شادان نیشابوری، و مانند ابو نصر بیزانسی -بزنطی- (رومی) و نیز پاسخ گویی شایسته به جنبش اهل بیت خواهی ایرانیان و ناکام گذاردن انقلاب دزدی عباسیان و وادار سازی حامیت عباسی به بر نشاندن امامت شیعی در رأس هرم سیاسی و …؛ نمونه هایی از تلاش های بی وقفۀ امام رضا(ع) است که از وی آفتابی درخشان ساخت رخسار شمس الشموسی وی را نمایاند و سیر صعودی مکتب شیعه رابرای همیشه تضمین کرد. در ایام متبرک به یاد کرد سالروز ولادت خجستۀ آن امام همام ضمن تبریک به همۀ عاشقان رضوی سلام و کرنشی دوباره به آستان خورشید آفرین وجودش خواهیم کرد.

ــــــــــــــــــ

یزد

نشانی: یزد- بلوار صدوقی- از باهنر به سمت میدان همافر-روبروی بانک صادرات وحدت- جنب بیت العباس.

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی – منزل آقای قهوه چی

صبح ها از چهار شنبه ۲۰ تا ۲۲ شهریورماه -سه روز-

ساعت هشت تا هشت و سی دقیقه

موضوع: امتیاز های برجسته در فقه امام صادق (ع)

چکیده: جمعی از فقیه نامیدگان و  مکاتب فقهی آنان با دوران حیات امام جعفر صادق(ع) معاصر بوده اند. جدای از نگاه ارزشی و یا تحلیل شخصیت های آنان، می توان به تفاوت های اساسی میان فقه گسترده و حیاتبخش امام صادق(ع) و دیدگاه ها و روش های فقهی آنان پرداخت. گمان می رود که نگاهی مقایسه ای در کلیات بسیار مفید خواهد بود. برای همین در مجال کوتاهی که در این جلسه های سه گانه دست می دهد، ویزگی هایی از این قبیل را بیان خواهم کرد :

الف) مردم گرایی در برابر قدرت گرایی ب) واقع بینی و رئالیسم در برابر ذهن گرایی ج) نص گرایی در برابر هوس گرایی د) انسان گرایی در برابر سود خواهی. آن چه در مقایسۀ این فقه بزرگ با دیگر فقه های مدعی نوشته اند بیش تر -به جز مورد قیاس و رای- بر ذکر فروع جزئی فقهی تکیه دارد. در حالی که من در این مبحث در پی استنباط و یادکرد اهداف، معیارها و محورهای حاکم بر فقه امام صادق(ع) و جایگزین های آن ها در فقه های معاصر ایشان هستم. شیوۀ بحث بر ذکر شواهد و نمونه هایی از دو گونه نگاه حاکم بر تفکر فقهی و نتایج آن ها متمرکز خواهد شد.

ــــــــــــــــــ

یزد

نشانی: یزد- بلوار جمهوری – کوچۀ افشار (جنب کارخانۀ افشار)

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی – منزل آقای چهرآزاد

از چهار شنبه ۱۰ تا ۱۹ شهریورماه -ده شب-

ساعت بیست و یک و سی دقیقه تا بیست و دو و پانزده دقیقه

موضوع: اهمیت پیشوایی امام صادق (ع) در تاریخ اسلام

چکیده: به دلیل نزدیکی و گذر این روزها و شب ها با سال روز وفات مظلومانۀ جعفر صادق (ع) بر آنم تا ادای دینی کوچک به ساحت بلند آن امام آسمانی و پیشوای حق و عدالت کرده باشم. به قصد خوشه چینی  از خرمن دانش بی پایان وی و تعالیم بی مانندش به عرصه ها و ساحت های متعددی از دریای دانش های بی پایانش اشاره ای خواهم کرد ونقش بی بدیل ایشان را در آن ساحت ها باز خواهم نمود و تاثیر ممتد آن سخن ها و رفتارها و ایستارها که داشته است را تا به امروز جستجو خواهم کرد.

ــــــــ

یزد

نشانی: یزد- بلوار مدرس- خیابان اکرمیه – بعد از میدان آب نما

مناسبت: بزرگداشت شهادت امام صادق (ع) – منزل جناب آقای جواهرچیان

از یک شنبه  ۱۰ تا پنج شنبه ۱۴ شهریور ماه -پنج شب-

ساعت بیست و چهل و پنج دقیقه تا بیست و یک و نیم

موضوع: عمق تعالیم امام صادق(ع) در تربیت و شناخت نفس

چکیده: شیخ عطار(ق۷) در آغازین صفحات کتاب “تذکره الاولیاء” می نویسد: « آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیاء، آن جگرگوشه انبیاء، آن نافۀ علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق: جعفرالصادق رضی الله عنه.

گفته بودیم که اگر ذکر انبیاء و صحابه و اهل بیت کنیم کتابی جداگانه باید ساخت این کتاب شرح اولیاست که پس از ایشان بوده اند اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است. و چون از اهل بیت بود و سخن طریقت او بیشتر گفته است و روایت از وی بیشتر آمده است کلمه ای چند از آن او بیاوریم که ایشان همه یکی اند.

چون ذکر او کرده شود از آن همه بود. …اگر تنها صفت او گویم، به زبان و عبارت من راست نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی تکلف به کمال بود، و قدوه جمله مشایخ بود، و اعتماد همه بر وی بود، و مقتدای مطلق بود. هم الهیآن را شیخ بود، و هم محمدیان را امام، و هم اهل ذوق را پیشرو، و هم اهل عشق را پیشوا. هم عباد را مقدم، هم زهاد را مکرم. هم صاحب تصنیف حقایق، هم در لطایف تفسیر و اسرار تنزیل بی نظیر بود، و از باقر رضی الله عنه بسیار سخن نقل کرده است»

این سخنان گویای یک حقیقت است که پرسشی اساسی رادر ذهن برجسته می کند که با آن که نقش امام صادق(ع) در شناخت و معرفت نفس انسانی و تربیت آن بسیار برجسته است، چرا در بارۀ وی و سخنان فراوان او در این باره، مطالب فراوانی به چشم نمی آید؟ آیا نام جنید بغدادی ، بایزید بسطامی-که وی را حتا به افتخار سقای امام صادق(ع) می شمرند- و منصور حلاج و …بیشتر برده نمی شود؟ و گفته های آنان بیشتر یاد نمی شود؟

اگر سخنان امام صادق(ع) در شناخت حقایق عالی معرفت، اندک بوده است چرا عطار با همۀ آگاهی هایش می نویسد : و سخن طریقت او بیشتر گفته و روایت از وی بیشتر آمده است؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید رشته هایی چند از دانش بشری را به یاری گرفت. که تاریخ و فقه و عرفان و حدیث از عمدۀ آنهاست…

بایگانی موضوعات گذشته

یک نظر بگذارید