مثل رطب می گذرد

نگارش در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۵ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

دو بیت، در پاسخ شعری رمضان ستیز که به لباس طنز سروده شده است و صفحه به صفحه در فضای مجازی کپی می شود، نوشته و منتشر شد.

نوشته اند:IMG-20160616-WA0004
این عمر گرانمایه عجب می گذرد
شوال و محرم و رجب می گذرد

شوال و محرم و صفر خیلی زود
اما رمضان! وجب وجب می گذرد

من در پاسخ نوشتم
این عمر گران، به روز و شب می گذرد
خوشحالی و بد حالی و تب می گذرد
ایام زمانه که همه ناشیرین اند
اما رمضان، مثل رطب می گذرد

۲۵ خرداد ۹۵، یزد

یک نظر بگذارید