بلور عشق

نگارش در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۵ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

IMG_20160126_200614

عشق یخزده را
در این چشم انداز، می توان دید
و گرم شد

از تب زیبایی!
ارتفاعات سرکان، بهمن ۹۴

یک نظر بگذارید