منبرهای تیر ماه ۱۳۹

نگارش در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۵ | ارسال شده در بخش اطلاع رسانی | هیچ نظری

ادامه برنامه های ماه مبارک رمضان  ۱۳۴۷ هجری قمری

_________
◀️ سخنرانی

? مراسم احیای شب های قدر

موضوع:
تیپ شناسی رفتارهای ضد دینی
? ساعت ۱:۴۵ تا ۳ سحر

◀️ یزد، بلوار جمهوری، مسجد قبا

IMG_20160627_003827

__________
◀️ سخنرانی

? موضوع:

فاصله ی میان آگاهی های ما از قرآن تا احترام ما به قرآن
? شبهای قدر

? ساعت ۲۲ تا ۲۲:۳۰
? مجلس ذکر معارف دینی
◀️ یزد، میدان آزادی، بلوار طالقانی، کوچه هدایتی، منزل کربلائیان

?《فاصله میان آگاهی های ما از قرآن تا احترام ما به قرآن》

سخنرانی حجت الاسلام حسین انصاری در شب ۲۱ ماه رمضان ۱۴۳۷
برابر با ۶ تیر ۱۳۹۵ منزل آقای کربلاییان،

گزارشگر زهرا خانجانی
(جلسه دوم)

ما ( جامعه اسلامی و مسلمانان) قران را می بوسیم و برای آن تقدس قائل هستیم و البته اینها اعتقادات نجات بخشی است؛ اما آیا آن اندازه که برای قران تقدس قائل ایم, نسبت به مفاهیم آن هم اینگونه هستیم.
باید توجه داشته باشید که این بحث استدلالی نیست, بیشتر وجدانی است و هر کس باید به خودش مراجعه کند.
بنده نمونه ایی از قران از آیه های آغازین سوره بقره را ذکر می کنم, درباره متقین آمده که این کتابِ قران هدایت گر آنهاست: ” ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین” در توصیف آنان بلافاصله می گوید : ” الذین یومنون بالغیب” که آنان ایمان به غیب دارند. غیب از نگاه تفسیری آن چیزی است که از حواس ظاهری انسان پوشیده است؛ یعنی نمی توانید زیر لنز آزمایشگاه آن را ببنید و با چشم سر و دوربین قابل دیدن نیست.
در این جهان مفاهیمی از مقوله غیب وجود دارد:
۱٫ خدا بزرگترین غیب عالم وجود است و غیب الغیوب اوست. آفریننده غیب است و در همان حال شاهد هر جایی است. به قول حافظ:
یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم / رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی
با این وصف، “اینما تولوا فثم وجه الله” ( بقره: ۱۱۵)هر کجا که رو کنید, سمت و سوی خدا همان سمت است. این شاهد هر جایی قابل رویت نیست: “ْ لا تُدْرِکُهُ الأْ بْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الأْ َبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ ” (انعام: ۱۰۳) از چشمِ سر انسان غایب است؛ اما در دل انسان مومن جای دارد. قرب مکانی و فیزیکی ندارد؛ اما قرب معنوی دارد.
۲٫ دومین غیب بزرگ هستی, عالم آخرت یا همان جهان پس از مرگ است. ماورای ماده است. انسان متقی کسی است که هم ایمان به خدا دارد و هم به عالم آخرت
۳٫ بخش عمده ای از نیروهای فعال خداوند در همین جهان مادی از عالم غیب هستند. ملائکه و فرشتگان جزء عالم غیب هستند.
اکنون بنگریم که به راستی چند درصد از جمعیت خوانتدگان قرآن و احترام کنندگان به قرآن، به غیب هایی که قرآن بر می شمارد ایمان دارند؟ امروزه دیده می شود که گاهی نسل های میانسال ما هم به جهان پس از ماده اعتقاد چندان محکمی ندارند و تهی از یقین اند. سرای جاودان در جهان ابدیت مسئله ای است که نصوص قرآن و انبیا و ادیان گذشته به آن تصریح داشته اند. باورتان می شود که گاهی در مقام گفتگو با یک مسلمان ۶۰ با ۷۰ ساله -حتی شیعه مذهب- متوجه می شوی که اعتقاد یقینی درستی به جهان آخرت ندارد. این درحالی است که همین قرآنی را که در ایام قدر بر سر می گذاریم سرشار از این گونه مفاهیم و عقیده ها در ایمان به غیب است.
نمونه و شاهد دیگری را یادآور می شوم. در همین قرآن آمده است: ” انا انزلناه فی لیله مبارکه” (نور: ۳۵) ما قرآن را در شبی خجسته و پر برکت نازل کرده ایم و در سوره انا انزلنا قرآن تصریح می کند که در این شب مبارک، فرشتگان تا سپیده دم فرود می آیند و در شرح آیه آمده که فرشتگان در شب قدر و شب نزول قرآن از آسمان به زمین می آیند. با این همه، چقدر جامعه دینی ما به بحث وجود، فرود و نزول فرشتگان که بخشی از عالم غیب است, ایمان و باور دارد؟!
خوب است در این شب ها کمی تفکر کرده و ببینیم بین احترام و تقدس ما به قرآن با اعتقادمان به مفاهیم آن چقدر فاصله است؟ در سوره رعد آمده “له معقبات من خلفه و بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله”(رعد:۱۱) ؛ ما در شبانه روز در پیش و پس انسان, فرشتگانی گمارده ایم تا او را محافظت کنند؛ حال ما چقدر به وجود این فرشتگان باور داریم؟ چه برسد به درک حضور آنها.
شخصی مهمان سلمان فارسی شد, او در سفره قرص نانی گذاشت. مهمان منتظر بود تا چیز دیگری بیاورد.
سلمان بسم الله گفت و مشغول شد. مهمان قرص نان را برداشته و پس و پیش کرد. سلمان به او گفت: به نظر می رسد که به نگاه استخفاف و تحقیر، در این قرص نان می نگری؟! ( نگاه کنید به جهان بینی من و شما با نگاه سلمان. ببنید چقدر فاصله دارد!)
سپس سلمان گفت: به خدا سوگند از فرشتگان آسمان تا مأمورینی که باران را ببارانند تا فرشتگاتی که زمین را برویانند تا کشاورز مومنی که بذر پاشید تا آن که آسیاب کرد و خمیر کرد و نان پخت همه تلاش کرده اند تا این قرص نان بدست تو بیاید. چقدر ساده نگاه می کنی!
حقیقتاً کسی که در تراز قرآن تربیت شود باورهایش اینگونه است. اعتقاد به غیب یکی از ویژگی های اساسی در عقائد قرآنی است.
چند درصد از جامعه اسلامی و قرآن شعار ما به عالم غیب در گستره هستی باور دارد؟ با اینکه قرآن را می بوسیم و قبول داریم؛ اما این چه قبول داشتنی است که محتواهای اصلی آن را هنوز درنیافته و قبول نداریم؟!
در همین روزهای اخیر جوانی از بنده سوال کرد که شخصی اشکال گرفته است بر اینکه در قرآن آمده در بهشت نهر عسل جاری است: ” انهار من عسل مصفی” (محمد:۱۵)حال با غلظتی که در عسل وجود دارد و به لحاظ علمی باید حرارت بالایی به آن وارد شود تا عسل مذاب شود و جریان پیدا کرده و جاری بشود، چگونه می توان جاری بودن رودی از عسل را در بهشت توجیه کرد!
پیش از پاسخ به اشکال بالا به خاطر داشته باشید که درد و رنج ما در اینجا بیشتر از دو چیز است:
۱٫ کسی که اشکال کرده ظاهرا قرآن را باور داشته که این سوال برایش پیش آمده است.
۲. پرسنده، کلیات درست و دقیقی را درباره بهشت و دوزخ قرآن نمی داند. اینها بیانگر همان فاصله است که میان پذیرش قرآن و آگاهی از حقایق آن در جامعه دینی وجود دارد.
بنابر این در پاسخ به چنان اشکالی، باید گفت بهشتی که شما نزد خود تصور کرده اید با بهشت و دوزخ قرآن فرق دارد، قران می گوید “یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات…”(ابراهیم: ۴۸) قیامت که می شود این جهان مادَی پرونده اش بسته می شود و یک جهان دیگری با قوانین غیر مادی این جهان، پیش روی ماست. پس چگونه می خواهید قوانین فیزیکی این دنیای مادی را بر بهشت و دوزخ در جهان دیگر، بار کنید؟! در قیامت نور و فضا هست؛ بهره مندی ها هست؛ اما شرایط فیزیکی و مادی محدود کننده ای که در اینجا هست, آنجا نیست.
داستان این پرسنده به حکایت شرح بیتی از مثنوی شبیه است که می گوید از کسی پرسیدند که این آفتاب چطور این همه نورافشانی دارد و می سوزاند؟ گفت نمی دانم؛ اما هر چه هست روغندان و فتیله اش خیلی بزرگ است که این قدر نور افشانی دارد ومی سوزاند؛ چون آن مرد در خانه اش فقط چراغ فتیله ای روشن بود و با آن آشنایی داشت خیال می کرده خورشید آسمان هم همین طور می سوزد؛ در حالی که اینجا گرما و روشنایی با هیزم سوخت فسیلی و مانند اینها پدید می آید؛ در حالی که در آنجا هسته اتم در حال شکافت دائمی است. اگر تا این اندازه تفاوت میان قواعد و قوانین فیزیکی جو زمین و فصای کهکشانی است، با آنکه هنوز در محدوده ی همین کهکشان هستیم و از منظومه شمسی خارج نشده ایم پس تفاوت و غیریت و دگرگونی مسائل دنیا با آخرت چقدر خواهد بود.
دوباره تاکید می کنم که فاصله اعتقادی ما با قرآن با احترام ما نسبت به قرآن قابل انطباق نیست. برای قران احترام فوق العاده قائل هستیم؛ اما به محتوای قرآن اعتقاد درست و محکمی نداریم. مثلا چهل سال از عمرمان گذشته و حاضر نیستیم در جلسه تفسیر قرآن برویم یا کتاب تفسیر بخوانیم! حاضر نیستیم بخشی از وقت تلف شده مان را به مطالعه و فهم قرآن اختصاص بدهیم!
اینکه احترام به قران داریم؛ عالی است؛ اما فاصله مان با محتوای آن أسف انگیز است.
در پایان سخن، اشاره ای به وصیت امام علی(ع) می کنم که در بسترشهادت نکاتی را در حق یتیمان, محرومان و مسلمانان و جامعه دینی گوشزد کرده اند, از جمله اینکه مبادا بگذارید اختلافات میان جامعه دینی بالا بگیرد و تا می توانید به جامعه آرامش بدهید و میان مردم اصلاح کنید و دوستی و آرامش را گسترش دهید. یک وصیت امام هم این بود:
« اللَّهَ اللَّهَ فِی الْقُرْآنِ لَا یَسْبِقُکُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَیْرُکُمْ »(نامه۴۷) خدا را خدا را ! به قرآن بچسبید به قرآن بپر دازید و مبادا در عمل به آن دیگران بر شما سبقت بگیرند.
امام تاکید دارد که به قرآن عمل کنید. فقط برایش احترام و اعتقاد کلی قائل نباشید. کلید نجات انسان در دنیا و آخرت, فهم قران است. در حدیثی از پیامبر آمده است که قیامت که می شود, بنده گرفتار در قیامت می گوید اجازه دارم از این پله ها بالابروم؟ می گویند: ” اقرا و أرقأ” بخوان و بالا برو ؛ چقدر قرآن می دانی و به درستی فهمیده ای و دریافته ای؟ به همان اندازه ارتفاع مقام داری.
حاصل سخن اینکه به نظر می رسد فاصله اعتقادی ما به قرآن با فاصله احترامی ما نسبت به آن زیاد است. خیلی از ما برای قرآن احترام بسیار قائل هستیم. اگر قرآن روی زمین باشد یا پشت به آن شود, آزرده می شویم؛ اما اگر در جامعه اسلامی، قران فهمیده نشود با خلاف نص قرآن عمل شود، بی تفاوت می گذریم.
بیاییم در این شب های قدر , وقتی قران به سر می گذاریم با خدای خود عهد کنیم دستکم در هفته, در ماه دو تا آیه بیشتر بفهمیم و کمی بیشتر تلاش کنیم.
خدایا به حق قرآنی که امشب بر سر می گذاریم, درک بهتری از قرآن به ما عنایت کن و ما را اهل بهره بری از قرآن و عمل به آن قرار بده. خداوندا جامعه ما را قرآنی تر کن.
کوچه ها و محله پر از مردم است و مؤمنان خواب و آرام ندارند و منتظرند و از حال امیر المؤمنین(ع) می پرسند. اصبغ بن نباته با انبوه مردم بر در خانه امیر المومنین بودند. امام به حسن و حسین(ع) گفتند که از مردم را بخواهید تا به خانه هایشان برگردند زیرا امام فرمود همه را باز گردانید. من از رنجش مردم آزرده می شوم. در کوچه و خیابان نباشند, بالاخره خبرها می رسد.کم کم همه رفتند؛ اما اصبغ کنار دیوار کوچه نشسته است، دست به سر نهاده و گریه می کند. امام مجتبی(ع) از اصبغ پرسیدند شما چرا نرفته اید؟ پاسخی داد و زبان حال اصبغ این بود که آقای من! کجا بروم؟ همه هستی ام، امیدم پشتِ این در است. من کجا بروم، جای دیگری ندارم که به آنجا پناه ببرم. « السلام علیک یا مولانا، یا اول المظلومین، یا امیر المومنین و یعسوب الدین »

__________
◀️ سخنرانی

? موضوع:

تیپ شناسی رفتارهای ضد دینی، (تقریر عمومی و مفصل در باره موضوع)
? شب ها از ۴ تا ۸ تیرماه برابر با ۱۸ تا ۲۲ رمضان

? ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۲
? مجلس ذکر معارف دینی
◀️ یزد، چهار راه بعثت، خیابان سید گلسرخ، کوچه حسینیه شاه ابوالقاسم، منزل سامعی ها

___________

◀️ سخنرانی

? موضوع:

ارزیابی شخصیت فرهنگی و معیارهای آن در پرتو سنت های دینی

۹ و ۱۰ تیر ماه

? ساعت ۲۲:۱۵

? مناسبت، دومین سالگرد درگذشت شادروان حاج سید احمد اخوان دستمالچی

◀️ یزد، میدان دروازه قرآن، موسسه فرهنگی اخوان دستمالچی، مسجد غدیر

____________
? مراسم دومین سالگرد رحلت عالم ربانی حاج سید جواد حیدری(ره) در مسجد برخوردار

? دومین سالگرد رحلت عالم ربانی، مربی نفوس، معلم بندگی، آیت الحق ، حضرت آقای حاج سید جواد حیدری -اعلی الله مقامه- برگزار می گردد.

◀️ برنامه مراسم به شرح زیر خواهد بود.
یزد – مسجد برخوردار

۱۴ تیرماه ۹۵
برابر با ۲۸ رمضان المبارک ۱۴۳۷
ساعت شروع و پایان
۲۱:۴۵ تا ۲۲:۳۰

سخنرانی حجت الاسلام حسین انصاری (۴۵ دقیقه)

◀️

⭕️ حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاری در دومین سالروز ارتحال:
☑️ سلوک و عرفانِ حاج سید جواد حیدری، غیر متعارف و بر پایه اخلاق بود

? یزد/ محمد امامی: سلوک و عرفان حضرت آیت الحق حاج سید جواد حیدری، غیر متعارف و مبتنی بر اخلاق بود و مواظب بود تا مردم گرفتار نشوند.
حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاری دیشب (دوشنبه) ۱۴ تیر ، در مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت الله حاج سید جواد حیدری که در مسجد برخوردار یزد برگزار شد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این مرد که معاصر من و شما بود، و با تمام سختی ها و گرفتاری های ما نزدیک و شریک بود و شرایط دشوار آخرالزمان را به خوبی درک می کرد، سلوکی غیرمتعارف داشت و من امشب می خواهم در باره سلوک غیر متعارف این مرد، اندکی سخن بگویم.
وی با بیان اینکه ای کاش می شد سکوت کنی و سکوت حرف بزند، افزود: هر چه بدن حاج سید جواد فرتوت تر شد، عشق به عبادت در او شعله ورتر گشت. این سالهای آخر عمر در سن ۹۰ سالگی گاهی اوقات در شب های رمضان دمادم افطار توفیق این را داشتم تا در خلوت ایشان باشم، خدا را شاهد می گیرم گاهی دو ساعت پس از افطار، هنوز از دعاهای بعد از افطار سر بر نداشته بودند.
این محقق علوم دینی با اشاره به این که بعضی افراد در زمان حیاتشان حجت خدا بر خلق اند و اینها نمونه هایی کمیاب اند؛ به بیان خاطره نخستین دیدار یکی از روحانیان متعهد سالمند با حاج سید جواد پرداخت و گفت: زمانی در کنار و معیت یکی از خوبان توفیق داشتم تا به دیدارشان برسم و ایشان برای نخستین بار حاج سید جواد آقا را زیارت کند، وقتی که دیدار تمام شد، من دوباره به خدمت آن بزرگوار باز گشتم ، ایشان می گفت مثل این آدم ها باید قرنی بگذرد تا خدا بخواهد و دوباره تربیت شوند.
استاد انصاری خاطرنشان کرد: سیلونه، نویسنده معاصر ایتالیایی در یکی از رمان هایش که در دوران فاشیسم موسولینی نوشته است، دو شخصیت اصلی را به تصویر می کشد. یکی مردی است که شخصیتی مبارز و انقلابی دارد و به شدت سرگرم درگیری های مردم با استبداد. او سوسیالیست و عدالت خواه است و با ظلم و ستم مبارزه می کند. این آدم گاهی در زندگی خود می اندیشد که آیا افزون بر فعالیت های اجتماعی، باید سیر و سلوک فردی و معنوی هم داشته باشم یا نه؟ شخصیت دیگر، خانمی است که همواره به فکر خویش است و با سیر و سلوک عرفانی در پی آن است که به آرامش روحی برسد و با مبارزه و درگیری ها بیگانه است.
وی افزود: نویسنده مزبور این دو شخصیت را بالاخره به هم می رساند و ارتباط رودر رو میان آنان برقرار می کند. اینجاست که هر دو در می یابند که خطا کرده اند، هم او که به دلیل خدمت به مردم ، آرامش معنوی خود را فراموش ساخته است ، و هم این که به بهانه سلوک و عرفان، مردم خود را در چنگال ستم و بیعدالتی رها کرده است. حکایت تاریخی احوال نسل های تازه در جوامع ما بسیاری اوقات، درماندن در این دوگانگی بوده است.

? حاج سید جواد از قدرت عرفانی خود برای سلطه بر مردم استفاده نمی کرد.
این عالم دینی با انتقاد از برخی سیر و سلوک هایی که جدای از مردم است گفت: این درد، درد کهنه ای است که بخشی از عارفان در تاریخ، به گونه ای عمل کردند که سیر و سلوکشان جدای از مردم بود و با این اندوه که بر سر مردم چه می آید کاری نداشتند. از آن سو مردان مبارز از سیر و سلوک بازماندند، پیش خلق آبرو پیدا کردند ، اما پیش خدا نه !
وی با غیرمتعارف خواندن سلوک حاج سید جواد حیدری، که به اوج خود رسیده ، یادآور شد: ایشان پیشترها، در مواقعی گاهی اعمال قدرتی کرده بود مثلا توان حرکت را از یک خودرو به دلایلی موجه گرفته بود، به این منظور که به اهداف معنوی و تربیتی خود برسد، اما مرحوم حاج سید جواد حیدری وقتی در این باره ها سخن به میان می آمد، می گفت اینها احمقی بود. ما برای آن خلق نشدیم که زندگی کسی را متوقف کنیم!!. او می گفت ما برای اعمال این قدرتها نیامده ایم و نمی خواست از این قدرت ها برای سلطه بر مردم استفاده کند.
حجت الاسلام والمسلمین انصاری آنچه که سلوک حاج سید جواد را غیرمتعارف می کرد، بنای عرفان و معرفتش را بر پایه اخلاق دانست و بیان داشت: آیت الحق حاج سید جواد حیدری روایتی از امیر مومنان علی(ع) را فراوان می خواند و آن را مبنای اصلی سلوک عملی مورد نظر خود می نمود که: لَیْسَ العِلْمُ فی السَّماءِ فَیَنْزِلَ إلَیکم، وَلا فی تُخُومِ الأَرْضِ فَیَخْرُجَ لَکُم؛ ولکنَّ العِلْمَ مَجْبولٌ فی نُفوسِکُم؛ تَخَلَّقوا بِْآدابِ الرَّوْحانِیّینَ یَظْهَرْ لَکُم.
《دانش، در آسمان نیست تا بر شما فرود آید ودر ژرفای زمین نیست تا برای شما فراز آید؛ لیکن دانش، در جان های شما سرشته شده است. به آداب روحانیان (اهل معنا) پایبند شوید تا بر شما آشکار شود.》
وی با انتقاد از فاصله گرفتن زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم با اخلاق ضمن توصیه به این که عرفان معنوی خودتان را بر پایه اخلاق بنا کنید ادامه د
اد: هم چنان که ما گاهی اوقات سیاست مان بر اخلاق مبتنی نبوده و زیان می کنیم، فقه ما گاهی از خطوط قرمز اخلاق عبور کرده و زیان می بیند، تجارت ما شیطانی شده و از اخلاق فاصله گرفته است؛ اگر عرفان و معنویت نیز از اخلاق فاصله بگیرد و تنها به افزایش میزان درجاتش بیندیشد، بی توجه به این که مردم چگونه روزگارشان را سپری می کنند، این عرفان فاقد اخلاق خواهد بود.
وی یادآور شد: آیت الحق حاج سید جواد حیدری می گفت مثلا اگر روز عید غدیر در حال روزه مستحبی، از خانه ات خارج شدی و به رفتگر محله برخوردی و دانه ی نقلی به تو تعارف کرد، بگیر و بخور ، زیرا ثواب روزه ات را داری و خدا ۷۰ هزار بار بیشتر به تو پاداش می دهد که دلی را شاد کرده ای.

? جلوگیری از آزادی های دیگران در سلوک حاج سید جواد راهی نداشت
این پژوهشگر علوم دینی به بیان خاطره دیگری از مردان خدا پرداخت و گفت: در سفری، دوست جوانش در اتاق وی از نماز شب، جا مانده بود، او نیز از رختخواب برنخاست تا خواب آن جوان را برهم نزند. جوان نامبرده وقتی متوجه شد که ایشان بیدار بوده اما رعایت حال او کرده و برنخاسته است، اظهار ناراحتی کرد. ولی ایشان فرمود؛ جوان! نماز شبی که خواب عزیزی را برهم بزند، نماز شب نیست.
استاد انصاری همچنین خاطره دیگری از حاج سید جواد را اینگونه بیان کرد که: روزی در مسیر روستایی یکی از همراهان ماری سمی دید، قصد کرد تا آن را بکشد مبادا به کسی آسیبی برساند، حضرت آیت الحق حاج سید جواد حیدری مانع کشتن مار شد و سپس دست برده، مار را که پیش او بی حرکت مانده بود گرفت و چیزی خواند و دوباره مار را بر زمین گذاشت. دلیل کار را از وی پرسیدند، گفت با مار شرط کردم رهایت می کنم به شرط این که به کسی آزاری نرسانی.
وی با تاکید مجدد بر این که سلوک و عرفان حاج سید جواد حیدری غیر متعارف و مبتنی بر اخلاق بود و چهارچوب سلوک ایشان اخلاقی و دگر خواه بود اظهار داشت: آزار غیر، بی حرمتی به دیگران، دست بردن در زندگی دیگران، جلوگیری از آزادی های دیگران و توهین، تحقیر، نفرین و دشنام به دیگران در این سلوک راهی ندارد. این سلوک عرفانی متفاوت تا حدی است که از حیطه انسان می گذرد و به جانداران دیگر می رسد، خوشبختانه حجم بسیاری از گفته هایش در سینه شما مردم، جای گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین انصاری در بخش پایانی سخنانش با بیان این دریغ که ما شخصیت های خودمان را در زمان مناسبی که باید بشناسیم، نمی شناسیم، تایید مواظبت حاج سید جواد بر اخلاق عالی اسلامی را توسط بسیاری از افراد، یادآور شد و با انسان فوق العاده نامیدن حاج سید جواد حیدری، تاکید کرد: نسل ما نباید شخصیت های الگویی اش را گم گند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با گردآوری آثار این مرد بزرگ، امکان بهره برداری بیشتر از برکات وجودی حاج سید جواد حیدری برای مردم فراهم شود و با این دعا سخنانش را به پایان برد که: خدایا ما را از این نعمت های آسمانی بیشتر بهره مند بفرما.

***

IMG_20160702_191915

دل خانه ی خداست،
او چون که خدایی بود، در دلها جای داشت…

***

IMG_20160702_195823
راهت همیشه جاوید بماناد
پشت به تاریکی
و رو به خورشید داشتی
چه تاریخ و سرانجام سپیدی
نور آسمان و زمین، روزی تو کرده بود.

****

بازتاب سخنرانی در نشریات استان

IMG_20160715_092115

IMG_20160715_092406

IMG_20160715_092400

IMG_20160715_092411

___________________

به مناسبت فرارسیدن ماه شوال نوشتم:

? ستاد استهلال دل ما این شیوه را می پسندد؛

بگذار پیش و پس بشود روز عیدفطر
من با هلال روی تو افطار میکنم

______________
? السلام علیک
? یا صاحب الزمان، ادرکنی
✅ شما هم دعوتید

? دعای ندبه ساعت ۶ صبح

? شرحی بر دعای ندبه توسط استاد حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاری ساعت ۶:۴۵

? به مناسبت یادبود شادروان سید علی اکبر حسینی مهر (پاگردکار) از موسسان مجتمع فرهنگی کوی تل

? زمان: جمعه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۵

? مکان: یزد؛ خیابان دهم فروردین، کوچه دروازه قصابها، مجتمع فرهنگی کوی تل

☘☘☘

__________
? #اطلاعیه

به مناسبت دومین #سالگرد #عالم_ربانی مرحوم #حاج_سید_جواد_حیدری؛
از طرف اهالی محترم شهرستان #اشکذر ، مراسم بزرگداشتی برگزار میگردد.

زمان: جمعه، بیست و پنجم #تیر۹۵ بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: #حسینیه_سفید توده شهرستان اشکذر

با سخنرانی حجج الاسلام استاد #حسین_انصاری و #سید_ضیا_مرتضوی

کانال رسمی مرحوم حاج سید جواد حیدری
@HSJH_Media
?
? سخنرانی حجت الاسلام انصاری

◀️ ساعت ۲۰:۴۵

425429324_71793

___________

◀️ سخنرانی

? موضوع:

پایان جان و جهان در فرهنگ قرآن

۲۴ و ۲۵ تیر ماه

? ساعت ۲۱:۴۵ تا ۲۲:۳۰
? مناسبت، سالگرد درگذشت شادروان حاج کاظم دره زرشکی
◀️ یزد، بعثت، خ شهید مدنی (سید گلسرخ)، حسینیه باغ گندم

___________
◀️ سخنرانی

? موضوع:

رابطه و تاثیر اخلاق در عبادات و معاصی

از ۲۷ تا ۳۱ تیر ماه

? ساعت ۲۰:۴۰ تا ۲۱:۲۰
پس از اقامه نماز مغرب و عشاء
? مناسبت، مجلس سالانه معارف و ذکر اهل بیت علیهم السلام
◀️ میبد، بلوار صنایع، خ شهید جعفری نژاد، خ سفال، پشت دانشگاه علمی کاربردی، منزل جناب عباس آقائی

__________

 نشست نهج البلاغه سه شنبه ۲۹ تیرماه به دلایلی در سالن مسجد امام حسین برگزار نشد.

?عذر تقصیر به پیشگاه علی (ع) و نهج البلاغه?
برادر بزرگ من، فواد جرداق، شاعر و لغوی بود. بسیار اهل مطالعه. اصلاً او مرا به این وادی کشاند…روزی کتابی قطور به من هدیه داد و گفت، همه ادبیات عرب در همین کتاب خلاصه شده است… .

– نهج البلاغه؟!

– آری! من نهج البلاغه را به دست می گرفتم و از مدرسه می گریختم و می رفتم در کنار چشمه ای، به صخره ای تکیه می دادم و غرق دریای نهج البلاغه می شدم.

⭕️ گوشه ای از مصاحبه با جورج جرداق نویسنده مسیحی بسال ۲۰۰۲ در باره

نهج البلاغه!

⛔️ کتابی که هنوز با آن نامانوسیم!؟

__________
◀️ سخنرانی

? موضوع:

ضرورت تربیت انسان جامع با رویکرد فرهنگی

از ۳۰ تا ۳۱ تیر ماه

? ساعت ۲۲٫ تا ۲۲:۴۰
? مناسبت، مجلس سالگرد مرحوم حاج غلامرضا آقا بیگی
◀️ یزد، بعثت، مسجد شاه طهماسب

به کانال اطلاع رسانی منبرها بپیوندید:

menbarha_ansari@

یک نظر بگذارید