بهار بی غبار

نگارش در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

perspective-nagsh-ir-4به احترام نام تو ایستاده ام
دست بر سر
چشم در پیش
استوار!

به احترام یاد تو
همه را
از یاد برده ام.

وقتی به تو فکر می کنم
خیال، رنگ می بازد
و خوب در چشم آفتاب،
خواب میشوم
و کهکشانهای خورشید
به خاطراتم
رنگ ارغوانی بهار می پاشند

من به نور تو راه جسته ام
و به احترام نام تو
همچنان ایستاده ام
استوار!

یزد،

جمعه ۱۷، فروردین ۹۷

یک نظر بگذارید