سبزه های لب آب

نگارش در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۱ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

سبزه های لب آب

سمت نگاه تو امتداد جاده ی وفاست. 

در روزگار ما این اسطوره های خوب را

در افسانه ها باید دید.

 

من خیس بارانم

و سراپا غرق

مثل سبزه های لب آب

و عرقچینم را تند باد پریشان برده است.

 
یزد. دهم دیماه ۱۳۸۷

یک نظر بگذارید