منبرهای دهۀ اول محرم ۱۳۹۱

نگارش در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۱ | ارسال شده در بخش منبرها | هیچ نظری

مسجد قبا

نشانی: یزد- بلوار جمهوری

صبح ها از ساعت شش و نیم تا هفت و نیم (از اول محرم به مدت ده روز)

موضوع: بررسی فرازهای بلنددر متون عاشورایی ( چکیده: این بررسی شامل متن هایی از مجموعه نوشته ها و سخنرانی هایی می شود که در دورۀ سوم تاریخ ۲۵۰ سالۀ امامت پیشوایان معصوم(ع) پدید آمده است. بی تردید در این نوشته ها و نامه ها و سخنرانی ها (خطبه ها) و گفتگوها، تاریخ عاشورا و ماهیت و اهداف آن نمایانده شده است. در این بر رسی ها تلاشمی شود برخی از فراز های بلند این متون گرانقدر و تاریخی به تحلیل گذارده شود تا راهی برای دستیابی به هویت شیعی باشد. این مباحث با موضوع نقش حماسه در تاریخ قیام عاشورا ؛ شناسایی و پیوند آن با شجاعت و اقدام، آغاز می شود و سپس باموضوعاتی چون: نگاه جامعه شناسانۀ امام حسین(ع) در آن مقطع تاریخی، کاهش عدالت و برخورداری و افزایش تضاد طبقاتی و تشدید استبداد و خفقان و… ادامه می یابد.)

ــــــــــــــــــــــــ

بلوار جمهوری

نشانی: یزد- بلوار جمهوری- انتهای کوچۀ قبا- منزل آقای ملک

از ساعت شش و نیم تا هفت و نیم (هر شب – دهۀ اول- ۱۸ و ۳۰ دقیقه  تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه)

موضوع: زیست مسلمانی در عصر کنونی، الزامات و اقتضائات (چکیده: در این بحث، نخست به ضرورت تأمل های نو در مسئلۀ «زیست مسلمانی» پرداخته می شود. سپس پاره ای از الزامات یا اقتضائات آن ذکر خواهد گردید. این مبحث با موضوعاتی چون همزیستی مسالمت آمیز، و بردباری مذهبی، و دستیابی به آگاهی های زمان، و برخورداری از سنت اعتدال، و… دنبال خواهد شد.)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسینیۀ حیدریه 

نشانی: یزد- خیابان امام خمینی(ره) روبروی مسجد حظیره

از ساعت هشت تا هشت و نیم (صبح ها)

موضوع: ضرورت افزایش مطالعات تاریخی شیعیان و یادکرد برخی از کاستی ها در این زمینه

 

یک نظر بگذارید