منبرهای مهرماه ماه ۱۳۹۲

نگارش در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۲ | ارسال شده در بخش منبرها | هیچ نظری

 

یزد

 

نشانی: یزد- خ شهید رجایی- کوچۀ چهار منار جنب مسجد رشیدی

  

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی – آقای راهورزاده

  

صبح ها از  دو شنبه ۲۹ مهرماه تا پنج شنبه ۳ آبان ماه -پنج روز-

  

ساعت هفت و نیم تا هشت  

 

موضوع: روز اول : اشاره ای به اوضاع سیاسی عصر امامت حضرت هادی (ع)

            روزهای دیگر: راه های بهینه برای زندگی سالخوردگان

  

چکیده:  روز نخست به دلیل تقارن با زادروز امام دهم (ع) به مسئلۀ ورود عنصر ترکان در دربار خلافت و مسائل جانبی آنو هشیاری و توانمندی امام (ع) در این باره گذشت.

روز های دیگر به دلیل بالا بودن میانگین سنی شرکت کنندگان به فکر ارائۀ راهکارهایی برای بهینه کردن زندگی سالخوردگان افتادم. در این راستا از چیزهایی خواهم گفت که بود یا نبود آنها می تواند زندگی سالخوردگان را دچار آسیب و یا -به عکس- نشاط و شور کند. دانش و بینش و بردباری و خودباوری و …نمونه هایی از موارد مفید در افزایش توان ساخوردگان است. هم چنان که زودرنجی و یأس و توقف آموزش و از خودناباوری و….می تواند به از دست رفتن جایگاه و ارزش واقعی آنان در خانواده و اجتماع بیانجامد

 

ــــــــــــــــــ

 

میبد

 

نشانی: میبد- خ فیروزآباد- چهار راه ابوالفضلی- کوچۀ مسجد ابوالفضلی- جنب مسجد

  

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی –

  

شب ها از  دو شنبه ۲۹ مهرماه تا پنج شنبه ۳ آبان ماه -پنج شب-

  

ساعت هشت تا نه

 

موضوع: بعد اجتماعی انسانی غدیر

چکیده: 

 

  ــــــــــــــــــ

  

میبد

 

 نشانی: میبد- میدان شهرداری- ابتدای بلوار رشید الدین میبدی -سمت راست – اولین کوچه

 

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی – منزل سید آقایی

 

شب ها از  یک شنبه۲۱ تا پنج شنبه ۲۵ مهرماه -پنج شب-

 

ساعت نوزده تا نوزده و چهل و پنج دقیقه

  

موضوع: نقش مناسک حج در زندگی معنوی ما 

  

چکیده: این بحث تلاشی است برای پاسخ به این پرسش هاست که نقش و کاربرد مناسک  حج تا کجا و تا چه اندازه است؟ آیا انجام مناسک حج فقط برای انجام دهندگانش تاثیری در زندگی آن هم به هنگام بازگشت آنان دارد؟ آیا درک مقاصد حج ویژۀ کسانی است که در سرزمین وحی حضور یافته اند و در حرم امن الاهی تنفس کرده اند؟ یا نقشی فراتر و عمومی تر و ماندگار تر این مقوله هاست؟ به نظر می رسد برای پاسخ درست به این ابهام ها بیش از هرچیز باید نخست به گفتمان حج نگاهی تازه داشت. روزهای دهۀ نخست ماه حج ؛ مسئلۀ میقات؛ لقاء الله؛ لبیک گویی؛ میزبانی و میهمانی خدا؛ و عشق الاهی ، مهم ترین مباحثی است که در گفتمان حج باید فهم شود تا چگونگی تاثیر حج در زندگی معنوی ما فهم گردد.

 

ــــــــــــــــــ

 

میبد

 

نشانی: رستاق- عزآباد

  

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی – منزل آقای مزیدی

  

شب ها از  یک شنبه۲۱ تا پنج شنبه ۲۵ مهرماه -پنج شب-

  

ساعت بیست و ده دقیقه تا بیست و یک

   

موضوع: ویژگی های قلب در معارف قرآن و اهل بیت (ع)  -بحث تکراری است.  

چکیده: در قرآن و سنت معصومین (ع) بیش از هفتاد ویژگی و صفت برای قلب بر شمرده اند که به احوال گوناگوان و دگرگونی های فراوان آن اشاره دارد. قلب دومین منبع برای شناخت حقایق عالم هستی پس از عقل و پیش از تجربه است. رشد علوم و دانش های بشری هرگز از اهمیت این حس قدرتمند در وجود آدمی نه تنها نکاسته بلکه دانش روانشناسی امروز نیز در کنار فلسفه های بشری بر قدرت شگرف آن تاکید می کند. یک جلوه از نمایش های قلب در مسئلۀ عشق خلاصه می شود که سر جلقۀ زنجیر هنرهای متعدد بشری است. از موسیقی و شعر گرفته تا هنرهفتم. از آنجا که ویزگی های قلب همه ارزشی نیستند ضرورت دارد به تفکیک صفات نیک از ناپسند در دیدگاه دین پرداخته شود تا مثلا قلب زنگار زده از قلب صافی و قلب مهربان از قلب سنگی و قلب انسانی از قلب سگی و….شناخته گردد.

 

 

ــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میبد

 

نشانی: میبد- خ فیروزآباد- چهار اره ابوالفضلی- نبش کوچه شهید دهقانی

 

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی – منزل دهقانی و ندافیان

 

شب ها از  یک شنبه ۱۴ تا ۱۸ مهرماه -پنج شب-

 

ساعت نوزده تا نوزده و چهل و پنج دقیقه

 

موضوع: ویژگی های قلب در معارف قرآن و اهل بیت (ع)

 

چکیده: در قرآن و سنت معصومین (ع) بیش از هفتاد ویژگی و صفت برای قلب بر شمرده اند که به احوال گوناگوان و دگرگونی های فراوان آن اشاره دارد. قلب دومین منبع برای شناخت حقایق عالم هستی پس از عقل و پیش از تجربه است. رشد علوم و دانش های بشری هرگز از اهمیت این حس قدرتمند در وجود آدمی نه تنها نکاسته بلکه دانش روانشناسی امروز نیز در کنار فلسفه های بشری بر قدرت شگرف آن الکید می کند. یک جلوه از نمایش های قلب در مسئلۀ عشق خلاصه می شود که سر جلقۀ زنجیر هنرهای متعدد بشری است. از موسیقی و شعر گرفته تا هنرهفتم. از آنجا که ویزگی های قلب همه ارزشی نیستند ضرورت دارد به تفکیک صفات نیک از ناپسند در دیدگاه دین پرداخته شود تا مقلا قلب زنگار زده از قلب صافی و قلب مهربان از قلب سنگی و قلب انسانی از قلب سگی و….شناخته گردد.

 

ــــــــــــــــــ

 

رستاق- عزآباد 

   

نشانی: عزآباد- منزل پدر شهید محمد حسین مزیدی

  

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی

 

شب ها از  یک شنبه ۱۴ تا ۱۸ مهرماه -پنج شب-

 

ساعت بیست و ده دقیقه تا بیست و یک

  

موضوع: بررسی نظریه امامت و جوانب ارزشی و تربیتی آن 

 

چکیده: دیرینه گی و سالخوردگی و پایداری تز امامت به نوبۀ خود مهمترین دلیل بر ارزشمندی و استواری آن می تواند باشد. در قرآن و سنت معصومین (ع) نظریۀ امامت دارای جوانب گوناگونی است که برخی از آن ها در سطح توده های شیعی و بلکه دانشمندانش نیز به درستی فهمیده نشده است. مثلا گاهی تز امامت از زاویه ای خاص – مانند توصیف سیاسی امامت- مورد توجه قرار می گیرد و جنبه های دیگر معرفت شناسانه آن فراموش می شود. برای نمونه در جهت مثبت، امامت هم چنان که تز حاکمیت سیاسی است در ذات خود نظریه ای تربیتی نیز هست که در نبود زمینۀ سیاسی مناسب برای ادارۀ جامعه به تربیت نسل ها و گسترش تمدن انسانی روی می آورد. این جنبه های غیر سیاسی نظریه امامت آن را به تزی کارآمد در همۀ دوران ها حتا عصر غیبت معصوم (ع) تبدیل می کند. این مباحث هنوز به لحاظ جامعه شناسی نیاز به بررسی های دقیق تری را می طلبند که کلیاتی قابل فهم برای همگان را از آن ارائه خواهمم کرد.

 

ـــــــــــــــــ 

یزد

 

نشانی: یزد- خ مطهری- پشت  پارک غدیر- اولین خ سمت راست- منزل شادروان حاج محمد عی خبیری

 

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی – منزل مرحوم آقای حاج علی محمد خبیری

  

شب ها از  شنبه ۶ تا ۱۲ مهرماه -شش شب-

 

ساعت بیست و ده دقیقه تا بیست و چهل و پنج دقیقه

  

موضوع: وظائف ما و میراث های آسمانی؛ معارف قرآن و اهل بیت (ع)

  

چکیده: مسئلۀ میراث و میراث بران در معارف دینی ما به حدی گسترده و عمیق است که به جرأت جز در دوران معاصر به خوبی قابل فهم نبوده است. با رشد ادراک و آگاهی بشر از مفاهیم جامعه شناسانه و راه یافتتم مفاهیم پیچیده و درک آدمی ازآن ها راه برای فهم بسیاری از مفاهیم پیچیده و عمیق قرآن و اسلام باز شد. در نگاه قرآن میراث پیش از آن که مادی و مالی باشد، مفاهیمی ارزشی است. به بیان کوتاه میراث در نگاه دین و قرآن، میراث ارزش ها و معنویت ها و آگاهی هاست. و اورثنا الکتاب…و ورث سلیمان داود….ان الارض یرثها عبادی الصالحون…همه نمونه هایی تز ارث و میراث های عمیق و ژرف در نگاه قرآن اند. و میراث النبوه عندکم…و الغاصبین لارثکم…السلام علیک یا وارث…نمونه هایی از ادبیات روایی شیعه است که در آن مردان هدایت و نور هم میراث بر جای می نهند و هم میراث بر پیامبران و امامان پیشین اند. حسین وارث آدم تلاش عصر حاضر برای نزدیک شدن به مفهوم میراث بری ارزش ها و معنویت ها در سخن معصومین (ع) بود که دکتر شریعتی در آن راه گام هایی کوتاه برداشت ولی تأثیر هایی شگرف بر جای نهاد….

ــــــــــــــــــ

 یزد

 

نشانی: یزد- چهر راه بعثت- ابتدای خ قیام- روبروی ک زورخانه.

  

مناسبت: بزرگداشت شعائر اسلامی – منزل آقای نعمت زاده.

 

شب ها از یک شنبه ۷ تا ۱۲ مهرماه -چهار شب-

  

ساعت هیجده و چهل و پنج دقیقه تا نوزده و سی دقیقه

  

موضوع: ویژگی های معصوم (ع) از زبان امام رضا(ع)

 

چکیده:   

 

یک نظر بگذارید