امروز بهترم!

نگارش در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

چشمهای خیس من امروز

آبی تر اghoroobز همیشه است!

اگر افق های دور،

کمی رنگ، در چشمم بریزند،

منظره های نگاهم، آبی آرام دریایی است!

اگر چند تایی،

فقط چند تایی،

از آن واژه های سرگشته

محکوم و برهنه را

که دیشب، آهسته،  باد با خود می برد،

به دفتر خیالم می ریخت

حالا دیگر دفتر شعر های شبانه ام را

به نشانی قبلی قلبی

-که هنوز دارمش-

پست می کردم،

و آهسته می گفتم؛

کمی به شعر من نگاه کن!

دریغ!  که هر چه زبان در دهان گرداندم

هیچ جمله ای امروز، طعم شعر نمی داد!

وقتی ابر و باران نیست،

باغبان ها می دانند

که شعردان من آنجا خشکیده است،

و بیداری،

باز بانگ خروسی است

که در آلبوم دهکده، آوازی دارد

و سحر،

مدتی است زنگ زده است؛

– سلام
– صبحت به خیر
– خوبید؟

– بله
– بهتر از فردام
– و خیلی بهتر از پس فردا
– تو چطور؟
– از فردا بهتری یا نه؟

 

یزد. ارنوا  ۹۴٫۱۲٫۱۲

یک نظر بگذارید