چشم دریایی

نگارش در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

مگر نمیدانید
که دریا ، گاهی شدید، طوفانی است؟
و شبها
بسی بیشتر،
وهم انگیز است؟
موج دارد،
زندگی می بخشد و گاهی می گیرد؟
بی‌کرانه است و بی پایان؟…

مگر نمی دانید
ناخدایان،
به اختیار،
دل به دریا می زنند، اما،
از آن به اختیار،
نمی توانی برآمد؟
نمی توانی جَست؟…رَست؟!

های! خیال بی پروا001
به ساحل آشفته ام
امشب پرنده نشو
هوای چشمانم،
طوفانی است
غوغاست،
دریاییست…

یزد، ۱۴ بهمن ۹۷، حسین انصاری

یک نظر بگذارید