جای خالی ات…

نگارش در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

جای خالی ات…

وقتی تو نیستی
من با خودم هم درگیرم…

باید عشق
پادرمیانی بکند
یک چیزی به شدت کم است…

 

یزد
۲۱ اسفند کرونا
ح. انصاری

یک نظر بگذارید