منبرهای فروردین ماه ۱۳۹۲ (جمادی الاولی)

نگارش در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۲ | ارسال شده در بخش منبرها | هیچ نظری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منزل آقای شهاب الدین کلانتری

 نشانی: یزد- میدان مارکار- خ کاشانی- کوچه آزادی (اداره ارشاد) منزل کلانتری

یکشنبه چهارم  تا نهم فروردین ماه (به مدت شش روز)

از ساعت هشت و نیم تا نه و پانزده دقیقه

مناسبت: سوگواری حضرت فاطمه سلام الله علیها

موضوع: ضرورت فاطمه شناسی و بایسته های آن

چکیده:  سالهاست که به این موضوع کم و بیش فکر کرده ام و در این باره کوشیده ام بلکه بتوانم به بهبود نگاه های سنتی در این باره کمک کرده باشم. این بحث را با اهمیت فاطمه شناسی آغاز خواهم کرد و سپس با یادآوری زمینه های گوناگونی که می شود در آن باره ها به زندگی و شناخت از حضرت زهرا_س_ بهتر دست یافت به بایسته های فاطمه شناسی بپردازم. این بایستگی ها در مقوله های چندگانه ای دسته بندی و اراءه خواهد شد. مثلا از بایستگی های زبانی تا بایستگی ها و ضرورت های موضعی و اقدامی. شرح اشاره واری از این مقوله ها را اگر میسر گردید در این صفحه خواهم نوشت.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مجموعه فرهنگی امام صادق(ع) میبد

 نشانی: شهر میبد- میدان هلال احمر- مجموعه فرهنگی امام صادق(ع) میبد

یک شنبه چهارم  تا نهم فروردین ماه (به مدت شش شب)

شب ها از ساعت بیست و یک (۲۱) تا بیست و دو (۲۲)

مناسبت: مجلس سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها

موضوع: تأملاتی در نسبت زندگی و دین بر پایۀ سخنان فاطمه -س-

ــــــــــــــــــــــــ

 

هیئت ثامن الحجج(ع)

 نشانی: تویسرکان- بلوار سرابی- منزل آقای گوهریان

جمعه شب، دوم فروردین ماه

از ساعت بیست (۲۰) تا بیست و یک (۲۱)

مناسبت: سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها

موضوع: بازخوانی پیوند دکتر شریعتی و خاور شناس فرانسوی پروفسور لوئی ماسینیون در موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها

چکیده: بحثی است ناگفته و یا بسیار کم گفته. در بایست های فاطمه شناسی تا جایی که دست رسی به منابع و مآخذ اجازه بدهد به خواست خدا به تفصیل شرح خواهم گفت. گر چه سخن گفتن در این باره همواره محذوراتی داشته و پیامد هایی از جانب جزم اندیشان بر انگیخته است که به تاریکی فضای بحث می انجامد. امید آن که با روش گفت و گوی سالم و به دور از تعصب و تند زبانی بتوان این بن بست را در بخض جامعۀ سنتی گشود و به نزدیک سازی فضای روشنفکری دینی و متدینان سنتی یاری رسانید…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر تفت

نشانی: شهر تفت- محلۀ گرمسیر- مسجد کوه

از هفتم تا هشتم فروردین ماه ۱۳۹۲ (دو شب)

ساعت بیست و سی تا بیست و یک و سی

مناسبت: سوگواری حضرت فاطمه سلام الله علیها

موضوع: راه هایی برای تطبیق زندگی با الگوی فاطمی -س-

چکیده: سؤال اساسی برای طرح این بحث این است که با آن که جامعۀ دینی و اندیشۀ دینی هیچ تردیدی در روایی و شایستگی و ضرورت الگوگیری از زندگی پیشوایان معصوم خود ندارد، با این وجود چرا زندگی ها برای انطباق با اگوهای مذهبی خود با مشکل مواجه اند. اگر به دیدگاه کنشگرایانه در نگاه های جامعه شناختی معتقد باشیم هر چند تا حدودی اصل تلاش برای انطباق زندگی افراد جامعه با الگوهای از پیش در نطر گرفته شده قابل قبول هست اما باز هم نیاز به یافتن راه هایی برای سازوار و روشمند کردن این انطباق درک می شود. همان مسئله ای که در جامعه شناسی از آن به عنوان سیاستگذاری یاد می کنند. به هر صورت، با تکیه بر الگوی زندگی فاطمی -برگرفته از زندگی حضرت زهرا(س)- اولین راهکار «دگر خواهی» است. دگر خواهی یکی از مؤلفه هایی است که در فلسفۀ اخلاق معیار تشخیص و تعین فعل اخلاقی از فعل غیر اخلاقی شناخته می شود. این معیار دگر خواهی ضمن انطباق تام با سیره فاطمی و همسویی با قاعدۀ فاطمی «الجار ثم الدار؛ نخست همسایه و سپس خانه و آوایه» می تواند راهکار زندگی معاصر را نیز ارائه کند. دومین راهکار «سادگی و طبیعی بودن» و سومین راهکار قابل ذکر «اندیشه گرایی» یا «تفکر گرایی» است…ادامه دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسینیۀ بزرگ بیده

 

نشانی: میبد- محلۀ بیده- حسینیۀ بزرگ بیده (به دعوت حاج احمد رضا کارگر)

چهار شنبه چهاردهم  تا شانزدهم فروردین ماه (به مدت سه شب)

از ساعت نه تا نه و چهل و پنچ دقیقه

مناسبت: سوگواری حضرت فاطمه سلام الله علیها

موضوع: ضرورت فاطمه شناسی و نقش آن در تربیت و اصلاح انسان

چکیده:  سالهاست که به این موضوع کم و بیش فکر کرده ام و در این باره کوشیده ام بلکه بتوانم به بهبود نگاه های سنتی در این باره کمک کرده باشم. این بحث را با اهمیت فاطمه شناسی آغاز خواهم کرد و سپس با یادآوری تأثیر فاطمه شناسی در تغییر و اصلاح زندگی و اندیشه ادامه خواهم داد. یادآوری مباحثی تاریخی از زندگی کسانی که شناخت آنان از فاطمه (س) به زندگی آنان رنگ و زیبایی دیگری بخشیده و به جاودانگی نام و یاد آنان انجامیده است. می توان گفت که در بررسی های انجام شده در مورد شخصیت های بزرگ و پسندیده در جهان اسلام، فاطمه شناسی و یا به بیانی دیگر، میزان شناخت و آگاهی آنان از زندگی و سیرۀ حضرت زهرا(س)، فرزانگی اخلاقی و وارستگی عرفانی و معنوی آنان را پی ریزی کرده است. از سوی دیگر، دور ماندن از شناخت فاطمه(س) و یا دشمنی و ستیزه گری با او کسانی را به تیره روزی و تبه کاری کشانده است. تلاش می کنم تا پس از تشریح بعضی از موارد با ذکر شواهدی از تاریخ تا حدودی این بحث را برای فهم همگانی مخاطبان عمومی قابل دریافت کنم. مانند داستان سیف الدولۀ حمدانی و زنی از نوادگان حضرت زهرا(س)؛ نقش ام سلمه- از همسران نیکوی پیامبر(س)- در دفاع از حقوق زنان در برابر تفکر زن ستیزانۀ مکیان؛ و سرگذشت اسماء و …از زنان خوب مسلمان از گذشته تا کنون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بلوار جمهوری

 

نشانی: یزد- بلوار جمهوری- کوچه قبا- پشت مسجد قبا- منزل آقای حاج محمد ملک (دست آرا)

از هفدهم تا بیست و ششم فروردین ماه (به مدت ده شب)

از ساعت بیست و یک و سی دقیقه تا بیست و دو و سی دقیقه

مناسبت: سوگواری حضرت فاطمه سلام الله علیها

موضوع: ضرورت فاطمه شناسی و نقش آن در تربیت و اصلاح انسان

چکیده:  سالهاست که به این موضوع کم و بیش فکر کرده ام و در این باره کوشیده ام بلکه بتوانم به بهبود نگاه های سنتی در این باره کمک کرده باشم. این بحث را با اهمیت فاطمه شناسی آغاز خواهم کرد و سپس با یادآوری تأثیر فاطمه شناسی در تغییر و اصلاح زندگی و اندیشه ادامه خواهم داد. یادآوری مباحثی تاریخی از زندگی کسانی که شناخت آنان از فاطمه (س) به زندگی آنان رنگ و زیبایی دیگری بخشیده و به جاودانگی نام و یاد آنان انجامیده است. می توان گفت که در بررسی های انجام شده در مورد شخصیت های بزرگ و پسندیده در جهان اسلام، فاطمه شناسی و یا به بیانی دیگر، میزان شناخت و آگاهی آنان از زندگی و سیرۀ حضرت زهرا(س)، فرزانگی اخلاقی و وارستگی عرفانی و معنوی آنان را پی ریزی کرده است. از سوی دیگر، دور ماندن از شناخت فاطمه(س) و یا دشمنی و ستیزه گری با او کسانی را به تیره روزی و تبه کاری کشانده است. تلاش می کنم تا پس از تشریح بعضی از موارد با ذکر شواهدی از تاریخ تا حدودی این بحث را برای فهم همگانی مخاطبان عمومی قابل دریافت کنم. مانند داستان سیف الدولۀ حمدانی و زنی از نوادگان حضرت زهرا(س)؛ نقش ام سلمه- از همسران نیکوی پیامبر(س)- در دفاع از حقوق زنان در برابر تفکر زن ستیزانۀ مکیان؛ و سرگذشت اسماء و …از زنان خوب مسلمان از گذشته تا کنون.

شب نخست در بحث از ضرورت فاطمه شناسی به مثابۀ یکی از واجبات و تکالیف ایمانی و لازمۀ باورمندی گذشت. این ضرورت تکلیفی در دو بخش قابل اثبات است. در بخش اول از نگاه دینی شناخت حجت های الهی برای انسان باورمند غیر قابل چشمپوشی است. همۀ دلایل امامت و شناخت حجج الهی در این مسئله نیز عینا حاکم است زیرا او نیز حجت خداست. بلکه بر امامان معصوم ، حجت شمرده می شود که جایگاهی فراتر دارد. در بخش دوم به لحاظ عقلی انسان ها در باورها و عقائد خود متکی به اندیشه هایی هستند که به متفکران و اندیشمندان و فیلسوفان انتساب دارد. پس در حقیقت هرکسی برای اعتقادات خود نیازمند شناخت شخصیت هایی است که عقائد وی به اندیشه ها و تفکرات آنان ارتباط و پیوند دارد. بر همین قیاس، کسی که به اندیشه های حضرت زهراء (س) پایبندی دارد، باید که با صاحب اندیشۀ پذیرفته اش نیز آشنایی داشته باشد. بیگانگی با صاحب اندیشه، نشانۀ جدایی از تفکر و بیگانگی با افکار و دیدگاه های او به حساب می آید. پس نمی توان بدون داشتن شناخت کافی از شخصیت و حقیقت وجودی حضرت زهراء(س) مدعی راه سپردن در مسیر ایشان بود.

شب دوم پس از یادکرد اجمالی دلایل وحیانی و عقلانی پیش گفته، به مسئلۀ عدالت خواهی و آزادی طلبی و مبارزه در این راه به عنوان یکی از نقش های اصلی در تاریخ اسلام پرداخته شد. برای نمونه جنبش سادات حسنی-فرزندان حسن مثنی از نسل امام حسن مجتبی(ع)- در مرکز جهان اسلام بر ضد نظام عباسی، ذکر شد. در این مبارزه که با اعلام استقلال مبارزان مسلمان و تسلط بر مدینه -حرم نبوی- همراه بود متاسفانه در مسیر انجام حج در هشتم ذیحجه با شهادت بخش بزرگی از مردان مجاهد و دانایان جامعه اسلامی پایان یافت. در این معرکه خونین بیش از صد نفر از مجاهدان مسلمان را سربریدند که به شهدای فخ مشهور گشته اند. دعبل خزاعی در قصیدۀ تائیّه اش ضمن یادکرد آنان به دریافت جامعه شناسانه اش از حرکت و جنبش عدالت خواهانه و آزادی خواهانۀ آنان اشاره می کند و با یاد فاطمه زهراء به گونه ای روشن این قیام را به فاطمۀ زهراء و اندیشه های مبارزه طلبانه و ستم ستیزانۀ آن بانوی عدالت و آزادی پیوند می دهد. عبدالرحمان الشرقاوی نویسندۀ مصری نیز در کتاب «محمد رسول الحریّه» به همین ابیات از دیدگاه آزادیخوانۀ می نگرد و مبارزان فخ زا مردان آزادی می داند. به هر روی دعبل می گوید: افاطم قومی یابنه الخیر واندبی/ نجوم سماوات بارض فلاتی. قبور بکوفان و اخری بطیبه/ و اخری بفخّ نالها صلواتی. ای فاطمه! دختر همۀ خوبی ها! برخیز و مویه کن/ بر ستاره های آسمانی که در بیابان فرو خفته اند. گورهایی در کوفه و مدینه است/ و پاره ای دیگر در فخ، که درود من بر آنان نثار باد.

شب سوم: رهبری جنبش بخ با یکی از نوه های امام مجتبی(ع) به نام حسین ین علی بن حسن مجتبی(ع) بود. او را جماعتی از خاندانش همراهی می کردند مانند ادریس و یحیی و سلیمان؛ فرزندان عبد الله بن حسن مثنی. سلیمان در واقعۀ فخ در سه میلی مکه، در وز هشتم ذیحجه کشته شد و سر او با یکصد و چند نفر از سادات و مجاهدان عدالت خواه توسط عباسیان از تن جدا گردید. اینان که نام بردیم فرزندان عبد الله بن حسن مثنی بودند. عبد الله بن حسن مثنی یکی از راویان اصلی خطبۀ فاطمۀ زهراء(س) در مسجد مدینه است که در برابر خلافت برخاسته از سقیفه ایراد گشته بود و راه عدالت خواهان را به پیامبر و رسالت او پیوند می داد. از معرکۀ خونین فخ جمعی نیز توانستند جان به در ببرند و کشتار عباسیان رهایی یابند. از آن میان یکی یحیی بود که به طبرستان رفت و جنبشی دیگر را سامان داد که فضل بن یحیی برمکی، مدعی تازه مسلمان شده به دست هارون الرشید ستمگر، با لشگری گران به مبارزۀ با وی فرستاده شد. یحیی که از ریخته شدن خون بیگناهان بیمناک بود به وعدۀ مصالحۀ فضل تن داد و به بغداد برده شد و در آنجا ترور گردید. ادریس به مغرب گریخت و در شمال افریقا جنبشی سامان داد که به پیدایش دولتی قدرتمند منتهی گردید که به دولت «ادارسه» شهرت یافت. ادریس نیز از تیر رس هارون سالم نماند. هارون چون نتوانست از راه نظامی بر وی غلبه کند، فردی را شماخ نام گسیل کرد تا ادریس را مسموم نمود. سال ها پس از وی فرزند خردسالش را که توسط یاران ادریس تربیت و بزرگ شده بود و ادریس ازهر یا ادریس ثانی می نامیدند، به ریاست حکومت نهادند. ادریس ازهر نیز مانند پدر خود فاضل و ادیب و دانشمند و صاحب کمالات بود. همچنان که در بارۀ ادریس اول گفته اند که کان فضلا ادیبا مالکا شهواته و مؤثرا العدل…وی مردی واسته بود مه مالک نفس و از شهوت ها به دور بود و هیچ چیز را بر عدالت و دادگری مقدم نمی دانست. (الشیعه فی المیزان/ العلامه محمد جواد مغنیه/ صص۲۵۷-۲۷۰) وی نخستین دولت شیعی غیر معصوم را برپا کرد. شهر «فاس» در مراکش که پس از کازابلانکا و الرباطه یکی از شهرهای مهم آن کشور است توسط  ادریس ازهر بنا نهاده شد. این شهر بیش از ۷۰۰ مسجد و نزدیک به چهارصد میراث تاریخی دارد و یکی از جاذبه های گردشگری در مراکش است. جالب در این میان صفت «ازهر» است که از نام زهراء(س) برگرفته شده است و نشانگر تأثیر شگرف اندیشه ها و پیام فاطمه (س) در روش ها و اهداف این جمعیت است. این قطعه های تاریخی به خوبی نقش یاد و نام و رسالت فاطمه را در مسیر عدالت خواهی و آزادی طلبی و مبارزه با ستمگری نشان می دهد. این همان حقیقتی است که گفته شد دعبل خزاعی نیز به آن اشاره ای ادیبانه دارد آنجا که به شهیدان فخ و ستارگان پراکندۀ سپهر فاطمی می پردازد.

شب چهارم: مقایسۀ میان چهره های راه یافته به آستان فاطمه و نزدیک شده به ساحت معنا و اندیشۀ آن بانو به خوبی می تواند ما را به نقش تربیتی حضرت زهرا(س) راهنمایی کند. یکی از چهره های شاخص در زنان صدر اسلام، ام سلمه همسر پیامبر است. او با آن که به لحاظ سن با فاطمه -س- فاصله ای قابل توجه دارد، اما با این وجود از همان روزهای نخست که به خانۀ پیامبر وارد گشت به مقام و جایگاه فاطمه-س- نیز معترف گشته بود و او را مربی و راهنمای خود می دانست. این نگرش به تغییر هایی بزرگ در زندگی وی انجامید که از او شخصیتی بزرگ بود، شخصیتی به سزا ساخت. او به تنهایی از مکه به مدینه هجرت کرد. بیش از چهار صد کیلومتر راه بیابانی را با وجود تهدید جانی از سوی قریشیان به تنهایی پیمود تا به پیامبر برسد. در کنار پیامبر شاهد جریان هایی بزرگ بود. از جمله نزول آیۀ تطهیر و داستان «کساء» که در خانۀ وی اتفاق افتاده بود و او گزارش گر آن نیز هست. پیامبر او را از شهادت حسین (ع) آگاه کرده بود. در درگیری میان فاطمه و ابوبکر نیز از انگشت شمار مردان و زنانی است که به دفاع از فاطمه-س- در برابر خلافت قد علم کرد و استوار ایستاد و تاوان آن را نیز پرداخت؛ سهمیه های مالی که زندگی زاهدانه اش را تأمین می کرد از سوی دستگاه خلافت قطع شد. مواضع حق طلبانه وی از سوی خلیفگان و اطرافیان مورد انکار و تهدید قرار گرفت.  

شب پنجم: یکی از موضع گیری های یزرگ ام سلمه در جامعه اسلامی در عهد پیامبر(ص) اقدام های او در دفاع از حقوق زنان بوده است. برای روشن شدن این مواضع و میزان تأثیر و شدت درگیر بودن آن با مخالفان احیای این حقوق، باید نخست به بررسی تاریخ مکه و مدینه پرداخت. زیرا این دو شهر به لحاظ بافت فرهنگی و تاریخی از دو تاریخ متفاوت برخودار بوده اند. مکه به لحاظ اقلیمی سرزمینی به شدت خشک و نامناسب برای کشاورزی بود. محور اقتصاد آن بر تجارت و داد و ستد استوار بود. اشراف قریش به دلیل وجود خانۀ کعبه و هجوم سالانۀ انبوه مردم عرب برای انجام آیین های به جامانده از آیین های ابراهیمی و نیز آیین های افزوده بر آن بر مبنای بت پرستی رایج در آن زمان، به ویزه در موسم حج به مکه سفر می کردند. مرکزیتی که مکه به دلیل مسائل سیاسی و فرهنگی نیز از آن خود کرده بود به این موقعیت تجاری کمک می کرد. در برابر شهر مکه، مدینه نه شهریت چندانی داشت و نه بر اقتصاد تجاری تکیه داشت. محور اقتصاد یثرب که پس از هجرت پیامبر مدینه النبی نامیده شد، بر کشاورزی پر رونق آن و تا حدودی دامداری می چرخید. این تفاوت های تا حدی هم طبیعی، این دو شهر را به دو بافت جداگانه تبدیل کرده بود. با اخلاق و عقائد و… متفاوت و قابل تفکیک. دقت در بافت آیات مکی و مدنی قرآن نیز به خوبی این تفاوت ها را می نمایاند. اخلاق مکی ها به صورت کلی در گنده دماغی اشرافیت و پول پرستی و ستمگری های اقتصادی و بی بند و باری های اخلاقی آنان خود نمایی می کرد. لحن پر از سرزنش و انتقادی قرآن از مکیان این حقیقت را به خوبی نشان می دهد. به عکس در مدینه چنین اخلاقی -اگر چه وجود داشت اما- حاکم نبود. یکی از اخلاق زشت سرمایه داری قریش در مکه، پست کردن جایگاه زنان در حد یک کالای جنسی بود. مادران و خواهران به لحاظ ارزش مالی و نقش آنان در پول سازی و ثروت افزایی اهمیت می یافتند. زن بارگی از اخلاق عادی آنان به حساب می آمد. مادران با دیگر ثروت های به جا مانده از پدران، در ارث پسران تقسیم می شدند. دختران از ارث مالی محروم بودند. مسئلۀ زنده به گور کردن دختران از همین نقطه آغاز شده و به دلیل حاکمیت سرمایه داران و اشراف قریش به همۀ نواحی شبه جزیره عرب رخنه کرده بود. فرهنگ اشرافیگری و جاهلیتی آنان تنها فرهنگ مسلط و غالب بود. نوعا عرب های بیابانی از همینان پیروی می کردند. در مکه زنان همواره مورد اذیت و آزار بودند. کتک زدن و آسیب رساندن به آنان به یک فرهنگ پذیرفته تبدیل شده بود. در حای که این گونه مسائل تا حد زیادی در مدینه وجود نداشت. مثلا اگر مکیان از نام بردن مادران خود عار داشتند و افتخار را در یاد کرد نام پدران می دانستند؛ مردم یثرب به نام یکی از مادران بزرگ خود شناخته می شدند وبه آن افتخار نیز می کردند. همان مادری که حضرت فاطمه-س- در مسجد مدینه در سخنرانی خود  در برابر خلیفگان تازه بر سر کار آمده، از او نام برد و مدنی ها را با عنوان : آی فرزندان بانو قیله! خطاب و تجلیل کرد.

….ادامه دارد.

ـــــــــ

 

روزها

  

مسجد بزرگ ابو المعالی

 

نشانی: یزد- میدان بعثت-خ شهید مدنی(سید گلسرخ) گذر بازارچه ابوالمعالی (روبروی جایگاه بنزین) مسجد بزرگ ابوالمعالی

 

ساعت شش و چهل و پنج دقیقه تا هفت و نیم

 

از پنج شنبه بیست و دوم تا بیست و نهم فروردین ماه

 

مناسبت: سوگواری حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

موضوع: راه هایی برای تطبیق زندگی با الگوی فاطمی -س-

 یادآوری: طرحوارۀ این گفتار در فاطمیه اول سال جاری در مسجد کوه محلۀ گرمسیر شهر تفت ارائه شده است. در این مجلس افزون بر بازگویی آن مباحث به احتمال فراوان با افزودنی هایی نیز همراه باشد.  

چکیده: سؤال اساسی برای طرح این بحث این است که با آن که جامعۀ دینی و اندیشۀ دینی هیچ تردیدی در روایی و شایستگی و ضرورت الگوگیری از زندگی پیشوایان معصوم خود ندارد، با این وجود چرا زندگی ها برای انطباق با اگوهای مذهبی خود با مشکل مواجه اند. اگر به دیدگاه کنشگرایانه در نگاه های جامعه شناختی معتقد باشیم هر چند تا حدودی اصل تلاش برای انطباق زندگی افراد جامعه با الگوهای از پیش در نطر گرفته شده قابل قبول هست اما باز هم نیاز به یافتن راه هایی برای سازوار و روشمند کردن این انطباق درک می شود. همان مسئله ای که در جامعه شناسی از آن به عنوان سیاستگذاری یاد می کنند. به هر صورت، با تکیه بر الگوی زندگی فاطمی -برگرفته از زندگی حضرت زهرا(س)- اولین راهکار «دگر خواهی» است. دگر خواهی یکی از مؤلفه هایی است که در فلسفۀ اخلاق معیار تشخیص و تعین فعل اخلاقی از فعل غیر اخلاقی شناخته می شود. این معیار دگر خواهی ضمن انطباق تام با سیره فاطمی و همسویی با قاعدۀ فاطمی «الجار ثم الدار؛ نخست همسایه و سپس خانه و آوایه» می تواند راهکار زندگی معاصر را نیز ارائه کند. دومین راهکار «سادگی و طبیعی بودن» و سومین راهکار قابل ذکر «اندیشه گرایی» یا «تفکر گرایی» است…ادامه دارد.

 ــــــــــــــــــــــــــ

مسجد ریگ

نشانی: یزد- خ قیام- مسجد تاریخی ریگ

از شنبه بیست و چهارم تا بیست و ششم فروردین ماه

ساعت هشت تا هشت و نیم

موضوع: ناکامی خلیفگان و ماندگاری فاطمه-س- در تاریخ

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

شهر تفت

نشانی: تفت-محلۀ شوده- حسینیۀ بزرگ شوده

 

بیست و پنجم فروردین ماه

 

از ساعت یازده تا دوازده

 

مناسبت: سوگواری روز شهادت حضرت فاطمه (س)

 

موضوع:…

ـــــــــــــــــــــــــــــ

چهار راه معلم

 

نشانی: یزد- چهار راه معلم(زیرگذر) – کوچۀ زیتون- منزل دکتر رضا وحیدی

 

از سه شنبه بیست و هفتم فروردین تا بیست و نهم فروزدین ماه (سه شب)

از ساعت بیست و یک و سی دقیقه تا بیست و دو و پانزده دقیقه

مناسبت: بزرگداشت حضرت فاطمۀ زهرا -س-

موضوع: نفس پیامبرانه در سخنان فاطمه (س)

چکیده: اساس این موضوع را از سخن علامۀ اربلی صاحب کشف الغمه فی معرفه الائمه ( ۱: ۴۷۸) وام گرفته ام. آنجا که می نویسد: «فلنذکر خطبه فاطمه علیها السلام فإنها من محاسن الخطب و بدائعها علیها مسحه من نور النبوه و فیها عبقه من أرج الرساله…. اکنون سخنان فاطمه را یاد می کنیم که بر آن شعاعی از نور پیامبری و  در آن عطر و بویی دل انگیز از طراوت های رسالت است…». این تعبیر چه بسیار به تعبیری که سید رضی در آغاز نهج البلاغه از سخنان امیرالمؤنین (ع) دارد نزدیک است. حال باید دید ویژگی های پیامبران و سخنان پیامبرانه در چیست و اربلی در این سخنان چه ویزگی هایی از نبوت و رسالت را می دیده است….

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 میبد

  

نشانی: میبد- فیروزآباد- خیابان سلمان فارسی- مسجد دوازده امام (ع)

از بیست و هشتم تا سی و یک فروردین ماه (چهار شب)

ساعت بیست تا بیست و چهل و پنج دقیقه

مناسبت: سالگرد حاج حسن قاسمی

موضوع:…

چکیده: … به زودی خواهم نوشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

خیابان مهدی

 

نشانی: یزد- خ مهدی- کوچۀ فردوسی- کوچۀ شهید کربلایی اکرمی- منزل حاج صادق کربلایی اکرمی

بیست و پنچم و بیست وششم فروردین ماه (دو شب)

از ساعت بیست و بیست دقیقه تا بیست و یک

مناسبت: سوگواری حضرت فاطمه -س-

موضوع: مقامات غیبی و معنوی فاطمه(س) اعجازهای بیانی وی

چکیده: از جملۀ مباحثی که در این روزگار مورد بی مهری طبقه های دانش آموخته ای که در حوزۀ مباحث دینی از مطالعات در خوری برخوردار نیستند، مسئلۀ عیب و مقامات و فضائل معنوی است. این نگاه نقلیل گرا به سمت انکار اعجاز و یا تأویل آن پیش می رود. به همین بهانه سعی شده است تا بر پایۀ اشاره به مقامات غیبی و معنوی و اعجاز بیانی حضرت فاطمه(س) تا حدودی دیدگاه دین در بارۀ غیب و عالم باطن تقویت گردد. نخست با کمک گرفتن از تعبیر قرآن در مورد مریم و عیسا مسیح که آنان را آیه های خداوند می شمارد به نقش آیت بودن مقامات غیبی و اعجازها در نشانگری و روشنگری برای اهل ایمان پرداخته می شود. آنگاه با یاری گرفتن از الواح نازل بر موسای پیامبر که قرآن نسخۀ آنها را به دوصفت هدایت و رحمت توصیف می کند؛ در صدد برآمده ایم تا نشان بدهیم که مقامات غیبی و معنوی حضرت فاطمه همین نقش ها را داراست. پس از یک سو تلاش برای حذف این فصول بزرگ از زندگی فاطمه هیچ دلیل خرد پسندی به همراه ندارد و از سویی دیگر حضور این مقام ها و نمودن این رخدادهای معنوی به پیدایش هدایت و نمایش رحمت خدا نیز می انجامد. تا بدانند که فاطمه هم راهنما است و هم جلوه گاهی از رحمت و مهربانی نزدیک خداوند. چهار مورد از مقامات غیبی و اعجاز و فضیلت های فاطمه در این بحث یاد می شود که گلی به رسم نمونه از بوستانی گسترده است.

….ادامه دارد.

یک نظر بگذارید