منبرهای آذرماه ۱۳۹۷

نگارش در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۷ | ارسال شده در بخش منبرها | هیچ نظری

منبرهای آذر ماه ۱۳۹۷

سخنرانی
? یزد، بلوار نواب صفوی، کوچه اداره پست(کوچه شهید عطا بخش)، چهار راه اول، سمت راست، منزل جناب آقای شرفی.

از چهارشنبه ۳۰ آبان تا شنبه ۳ آذر ۹۷
به مدت ۴ شب
ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰

موضوع: شریعت در معرض تهدیدها، از گذشته تا امروز (طرح کلی)
☘ بخش اول
نخست؛ دوگانه سازی طریقت/حقیقت با شریعت.
کهنه ترین تهدیدها را باید درگیر شدن اصحاب طریقت و اهل شریعت بر شمرد. نزاعی که هیچگاه به مدد نادانی ها و نیز روح ستیزه گری خاموش نشده و نخواهد گشت. در بهترین حالت ها میانه این نزاع های طولانی و مکرر، گاه گاهی آتش بس کوتاه، مقطعی و ناحیه‌ای اتفاق افتاده است که شرح و تفصیل تاریخی آن مجال وسیع تری می طلبد. تاسف‌بار ترین اقدام در این کشمکش، کاستن از قدر شریعت و قوانین و حدود الهی، از یک سو و از سوی دیگر، افزودن بر لاقیدی و بی مبالاتی عملی اهل طریقت در تقلید و التزام به احکام شرع بود. قدر شریعتمداران تخفیف و تحقیر گشت و فرقه هایی از اهل تصوف به رها کردن احکام شرع و بی اعتنایی به فتاوای فقیهان، فخر و مباهات کردند و بلکه آن سنت شکنی ها را عین دینداری و معرفت شناساندند. در برابر این رفتارها، شرع‌مداران نیز به تقویت قلمرو خود اندیشیده و معمولا از دو مسیر قدرت، هواداری مردم و حاکمان، جایگاه شرع و فقه را تقویت کردند. اندیشهٔ جذب اکثری مردم سبب بروز آفاتی چون عوامگرایی، سطحی زدگی می شد و فکر همراه کردن حاکمان به نزدیکی با ارباب قدرت می انجامید. این صورت کلی را به عنوان تصویری از نزاع طریقت و شریعت در جهان اسلامی، اعم از سنی و غیر سنی باید دانست هر چند در جهان غیر سنی دامنهٔ کشمکش ها بسیار کوچک تر رخ داده است.
مقصود ما از شریعت اسلام، احکام فرعی، فردی و اجتماعی و نیز مناسک و آداب شرعی است. همچنان که دیگران در تعریف شریعت گفته‌اند: «شریعت در اصطلاح، تعالیمی است که آنها را، یکی از پیامبران از سوی خدا آورده باشد، اعم از این که از امور اعتقادی باشد یا عملی و گاهی نیز فقط به احکام فرعیه گفته می شود. موضوع بحث حاضر شریعت به معنای اخیر آن است. کاربرد این واژه در چند قرن نخستِ اسلام بیش تر در معنای عام آن، یعنی مجموعه اصول اعتقادی و فروع فقهی و دستورات اخلاقی بوده و در اصطلاح صوفیان هر گاه قسیم طریقت و حقیقت قرار گرفته، غالبا در فروع عملی و احکام فقهی و یا جنبه های ظاهری تعالیم دینی (فقه و حدیث) به کار رفته است.» (منبع : مجله هفت آسمان، شماره ۱۶ , علی آقانوری)

???
سابقه بحث:
موضوع سال ۹۶:
بنیان تشیع بر بنای تشکیلات
موضوع سال ۹۵:
سال ۹۵ در این مجلس به بحث “دین خداقلی در عرصه زندگی اجتماعی” پرداخته شده بود که به دلیل نگرش اجتماعی به موضوع حاضر پیوند هایی دارد. اما بحث کنونی دارای مقدماتی است که به طور خاص در باره دو بخش آن پیش از این گفتگو شده است.
بخش نخست از مقدمات این بحث در سال ۹۳ در مسجد اتابکی یزد با عنوان “روح اجتماعی در خطابات شرعی” گفته آمده است و بخش دومی از آن در قالب بحث “ویژگی رفتارهای جمعی در دین” در مجالس اقامتگاه سنتی باباحاجی در یزد صورت گرفته است.
اکنون باید به فلسفه (چرایی)، انگیزش، بافت و شکل های این تشکیلات پرداخته و راهکارها و عملکردهای چنان تشکیلاتی نمایانده شود.

__________________

امروز پنج شنبه چهاردهم ربیع الاول

روز به هلاکت رسیدن یزید بن معاویه است. لعنه الله علیهم

صاحب بن عباد ( ۳۲۶- ۳۸۵ ه‍) وزیر با کفایت ایرانی فخر الدوله دیلمی، گفتگویی شعری دارد در باره سؤال زنی که از ایشان پرسیده بود؛ آیا معاویه را دوست دارد؟ صاحب می گوید:

قالت: تحب معاویه؟
قلت: اسکتی یا زانیه!

قالت: أسأت جوابنا!
فأعدت قولی ثانیه

یا زانیه یا زانیه
یا بنت ألفی زانیه

ء أحب من شتم الـ
ـوصی علانیه؟

فعلی یزیدٍ لعنهٌ
و علی أبیه ثمانیه

__________________

‍ ‍ ‍ ? سخنرانی

▪️یزد، خ چمران، ، مسجد و حسینیه مکتب امام
? مناسبت سالگرد شادروان حاج عباس میرسائیان
پنج شنبه ۱ آذر ماه ۹۷

ساعت: ۱۸:۱۵ تا ۱۹

موضوع:
میزان تعلق خاطر و پایبندی شیعیان ما به هویت مذهبی
اشاره:
پس از بیان این حقیقت که هویت مذهبی ما توسط پیشوایان معصوم علیهم السلام در طول تاریخ تشیع بنیاد گذاری گردیده و سپس توسط مشایخ و متفکران و بزرگان شیعه تقویت شده است نوبت به بررسی این مسئله می‌رسد که میزان پایبندی کنونی جامعه شیعه و تعلق خاطر آنان به هویت مذهبی خود تا چه اندازه است. در یک نگاه کلی می توان چنین اظهار نظر کرد که با سه گروه متفاوت در جامعه شیعه خودمان مواجه هستیم.
گروه اول جامعه جوان طرح محیط های شیعه است که نوعاً دارای گرایشهای تجدد طلبانه و هواداری های روشنفکرانه از دین هستند. این گروه نسبت به ابراز هویت مذهبی خود و تعلق خاطر به ویژگی های آن بسیار پنهان کار میباشند آنچنانکه گاهی به هیچ روی در خود قدرت و یا خواهشی برای بروز علائم مذهبی ندارند. آنان را در دو طیف متفاوت باید دید یک دسته به دلایل فکری هویت زدایی را به مثابهٔ یک ارزش اجتماعی تلقی می کنند و افزایش هویت را زمینه ساز درگیری‌های اجتماعی و مذهبی می بینند. دسته دیگر از گروه اول هیچ آشنایی با مسئله هویت و نقش اجتماعی آن گویا ندارند و تنها به دلیل روانشناسانه از ابراز هویت مذهبی سرباز می زنند. این پنهان کاری نتیجه عدم اعتماد به نفس افراد در حوزه مذهب و یا سرخوردگی از رفتار جامعه شیعیان می تواند باشد. در مباحث دیگری پیرامون نقش مفید و ضروری هویت ها در جامعه بشری و عدم امکان حذف هویت ها از بافت های اجتماعی و لایه های آن گفت و گوهایی داشته‌ایم نتیجه آن ها چنین است که بدون هویت نمی توان زیست و هویت ها در ذات خود جنگ افروزانه و دشمنانه نیستند بلکه مسائل و رخدادهای دیگری بروز درگیری های مذهبی و اجتماعی است و از هویت مذهبی جامعه به عنوان ابزار استفاده بد می‌کند.
گروه دوم که بخش بزرگتری از جامعه شیعه را شامل می شود و اصطلاحاً آن را بخش سنتی جامعه شیعی باید نامید؛در ابراز هویت مذهبی خود هیچ پرده پوشی ندارند و نسبت به آن بسیار علاقه مند و کوشا هستند. این بخش از اعتماد به نفس بالایی در ارتباط با مذهب برخوردارند به گونه ای که حتی به آن افتخار و مباهات نیز می کنند. این گروه بیشترین سهم را در تعیین چگونگی آگاهی دیگران از مذهب همواره داشته‌اند. با این وجود هیچگاه خالی از نقائص و آفات نبوده‌اند. آفاتی مانند دچار شدن به سطحی‌نگری، یا گرفتار آمدن به غرور اجتماعی، و یا گام نهادن در راههای افراطی از قبیل تکفیر و تفسیق مطلق و بی قاعدهٔ مذاهب دیگر.
گروه سومی نیز در جامعه وجود دارد که میزان پایبندی و تعلق خاطر آنان به هویت مذهبی و معیارهای آن بسیار قوی است. این را بهترین و سرآمد ترین جمعیت جامعه شیعی می توان قلمداد کرد. جمعیت این گروه اندک ولی عمق آگاهی آنان از مذهب بسیار بالاست. آنان مذهب را فراتر از شعار می‌شناسند هرچند در ابراز شعائر مذهبی با گروه سنتی به نظر ابتدائی هیچ تفاوتی نداشته باشند. در تاریخ تشیع شخصیت های مثال زدنی همیشه به این گروه تعلق داشته است مانند کمیل ابوذر امار مقداد سلمان در عصر حضور ائمه علیهم السلام و کسانی مانند مشایخ بزرگ؛ شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی،.. که در عصر غیبت زیستند و پرچم بر افراشته مذهب و عقیده بودند و در تاریخ شفاهی زندگی خود و کتاب ها و مقالات خود، بسیاری از اصول و مبانی هویت آفرین مذهب را زیسته و نوشته و فریاد کرده‌اند.

موضوع سال گذشته:
تلاش تاریخی اهل بیت (ع) در افزایش و پالایش هویت مذهبی شیعه

__________________

سیمای رسول خدا از منظر نهج البلاغه

خلقت پاکیزه پیامبر

علی علیه السّلام چنین گواهی میدهد:وَ اَشهَدُ أنّه عدلٌ عَدَل، و حکَمٌ فصَلَ، و أشهَدُ أنّ محمّداً عبدُهُ و رسولُه و سَیّدُ عِبادِه، کُلَّما نسَخَ اللهُ الخلقَ فِرقَتَینِ جَعَلَهُ فی خَیرِ هما. لم یُسهِمْ فیه عاهِرٌ، و لا ضَرَبَ فیه فاجِرٌ.و من گواهی میدهم که قضاوت خدا عادلانه است و حکومتش قاطعانه، و نیز گواهی میدهم محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم بنده و فرستاده خدا و برگزیده و سرور بندگانش است.هر پدری که خواست از دنیا برود و فرزندانی داشت، خداوند نطفه محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم را در فرزند بهتر قرار دارد به گونه ای که در انتقال نطفه محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم نه جنایتکار نقشی داشت و نه معصیت کار سهمی پیدا نمود.

بهترین سرمشق

فَتَأَسَّ بنَبیّکَ الاَطْیَبِ الاَطْهَر صلّی الله علیه و آله و سلّم فَإنَّ فیه أُسوَهً لِمَنْ تَأسّی و عَزاءً لِمَن تَعَزّی و أحَبُّ العباد الی اللهِ المُتَأسّی بنَبیّه و المُقْتَصُّ لاِ ثرِه.از پیامبر پاک و پاکیزه ات صلّی الله علیه و آله و سلّم پیروی کن، زیرا راه و رسمش سرمشقی است برای آن کس که بخواهد تأسّی جوید و نسبت او انتسابی است عالی برای کسی که بخواهد منتسب گردد، و محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که از پیامبرش سرمشق گیرد و قدم به جای قدم او گذارد.

تواضع پیامبر

امام علی علیه السّلام وصف فروتنی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را چنین بیان میدارد:و لقد کان صلّی الله علیه و آله و سلّم یأکل علی الارض و یجلس جِلسَهَ العبد، و یَخصِفُ بیده نعلَه، و یرقَعُ بیده ثوبَه، و یرکَبُ الحمارَ العاری و یردِفُ خلفَه.[خ۱۵۹] رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روی زمینِ بدون فرش مینشست و غذا میخورد، و با تواضع همچون بردگان جلوس میکرد، با دست خویش کفش و لباسش را وصله میفرمود و بر مرکب برهنه سوار میشد و حتی کسی را پشت سر خویش سوار مینمود.

زهد پیامبر

توصیف امام علیه السّلام از وارستگی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم اینگونه است:قد حقّر الدنیا و صغّرها، و أهوَنَ بها و هَوَّنها، و عَلِمَ أنَّ الله زواها عنه اختیاراً، و بَسَطها لِغیره احتقاراً، فَاَعرَضَ عن الدنیا بقلبه، و أمات ذِکرَها عن نفسِه، و أَحَبَّ أن تَغیبَ زینَتُها عن عَینه، لکَیْلا یتّخِذَ منها ریاشاً، أو یرجُوَ فیها مَقاماً. بَلَّغَ عن رَبّه مُعذِراً، و نَصَحَ لاِ مَّتِهِ مُنذِراً، و دعا الی الجنّه مُبَشِّراً و خَوَّفَ مِن النار مُحَذِّراً. [۱] .محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم دنیا را به هیچ می انگاشت و آن را در نظر دیگران بی مقدار و حقیر معرّفی میکرد. به دنیا بی اعتنا بود و آن را پست و بی ارزش نشان میداد.او میدانست که خدا دنیا را به میل خویش از او دور گردانیده، و چون فرومایه است، آن را در نظر دیگران جلوه داده و نصیب آنان کرده است، بدین جهت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم با میل و علاقه قلبی خود از دنیا دوری کرده و حتی نام آن را از جان خویش بیرون رانده بود.محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم دوست میداشت که زینت و آرایش دنیا را به چشم نبیند تا از آن لباس آراسته نخواهد، یا به مقامی چشم ندوزد و اقامت در آن را آرزو نکند. هدف او تنها این بود که نهایت کوشش خود را در امر تبلیغ بکار بندد و امّت خویش را از عذاب الهی ترسانیده، پند و اندرزشان دهد، و به آنان مژده بهشت دهد و از آتش دوزخ بر حذرشان دارد.

امیرمؤمنان علیه السّلام به پیروانش توصیه میکند که:و لقد کان فی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کافٍّ لک فی الاُسوه، و دلیلٌ لکَ علی ذمّ الدنیا و عَیبها و کثره مخازیها و مساویها، اِذ قُبضَتْ عنه أطرافُها و وُطِّئَتْ بغیره أکنافُها و فُطِم عن رِضاعها، و زُوِیَ عن زَخارفها. [۲] .کافی است که روش پیامبر را سرمشق خویش قرار دهی و او را در مذمّت و بی ارزشی دنیا و دیدن عیوب و کثرت رسواییها و بدی هایش راهنمای خود بدانی، چه این که دنیا از او گرفته شد و برای دیگران آماده گشت، از نوشیدن لذتهای آن منع گردید و از آرایشهای آن دور گردانده شد.و آنگاه که پرده ای را بر در اطاقش دید که روی آن تصویرهایی بود، همسرش را ندا داد و فرمود:غیّبیه عنّی فانّی اذا نظرتُ الیه، ذکرتُ الدنیا و زَخارِفَها. [۳] .آن را از نظرم پنهان کن! که هرگاه چشمم به آن میافتد، دنیا و آرایشهای آن را به یاد میآورم. آنگا امام علیهالسّلام در ادامه میفرماید:فأَعرَضَ عن الدنیا بقلبه، و أمات ذکرَها من نفسه، و أحبَّ أن تغیبَ زینَتُها عن عینه، لکیلا یتّخذَ منها ریاشاً و لا یَعتَقِدَها قراراً، و لا یرجو فیها مُقاماً، فَأخرجَها من النفس، و أشخصَها عن القلبِ، و غَیَّبها عن البَصَر و کذلک مَن أبغَضَ شیئاً أبغضَ أن ینظُرَ الیه، و أن یُذکَر عندَه. [۴] .او با تمام قلب خویش از آرایش و زیور دنیا دوری کرده، و یاد آن را در وجودش میراند، او سخت

علاقمند بود که زینتهای دنیا از چشمش پنهان گردد، تا از آن لباس زیبایی تهیه نکند و آن را قرارگاه همیشگی نداند، و امید اقامت دایم در آن نداشته باشد. از این رو آن را از روحش بیرون راند و از قلبش دور ساخت و از چشمش پنهان نمود. آری، چنین است کسی که امری را منفور میدارد، نگاه کردن و یاد آوردن آن را نیز منفور میشمارد.و لقد کان فی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ما یَدُلُّکَ علی مَساوی الدنیا و عیوبها اذ جاع فیها مع خاصّته، و زُوِیَت عنه زَخارِفُها مع عظیم زُلفَته، [۵] .به راستی در زندگی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم اموری است که تو را به عیوب و کاستیهای دنیا واقف میسازد، چه این که او و نزدیکانش در آن گرسنه بودند، و با اینکه منزلت و مقام عظیمی در پیشگاه خداوند داشت، امّا خداوند زینتهای دنیا را از او دریغ فرمود.

فما أعظَمَ مِنَّهَ اللهِ عِندنا حین أنعَمَ علینا به سَلَفاً نتَّبِعُه، و قائداً نَطَأُ عَقِبَه. [۶] .پس چه بسیار بزرگ است منّت و احسان خدا به ما! از اینکه نعمت وجود پیامبر را به ما ارزانی داشته که برای ما پیشروی است تا پیروی اش کنیم و پیشوایی است که گام در جای پای او نهیم.

___پی نوشت:

[۱] نهج البلاغه خطبه ۱۰۸٫
[۲] نهج البلاغه خطبه ۱۵۹٫
[۳] نهج لبلاغه خطبه ۱۵۹٫
[۴] نهج البلاغه خطبه ۱۵۹٫
[۵] نهج البلاغه خطبه ۱۵۹٫
[۶] نهج البلاغه خطبه ۱۵۹٫

__________________

سخنرانی
? میبد، میدان شهرداری، ابتدای خ امام، زیر نارین قلعه، مسجد جامع کوچوک، به دعوت جناب آقای ملاخلیلی
مناسبت یادکرد مرحوم حاج علی اکبر شاکر
و همسرش شادروان فاطمه مسجدی
از دوشنبه ۵ تا پنج شنبه ۸ آذر ۹۷

پس از اقامه نماز مغرب و عشاء

ساعت ۱۷:۴۰ تا ۱۸:۲۰

موضوع: شریعت در معرض تهدیدها، از گذشته تا امروز (طرح کلی فصل دوم)

???
☘ بخش اول
نخست؛ دوگانه سازی طریقت/حقیقت با شریعت.
کهنه ترین تهدیدها را باید درگیر شدن اصحاب طریقت و اهل شریعت بر شمرد. نزاعی که هیچگاه به مدد نادانی ها و نیز روح ستیزه گری خاموش نشده و نخواهد گشت. در بهترین حالت ها میانه این نزاع های طولانی و مکرر، گاه گاهی آتش بس کوتاه، مقطعی و ناحیه‌ای اتفاق افتاده است که شرح و تفصیل تاریخی آن مجال وسیع تری می طلبد. تاسف‌بار ترین اقدام در این کشمکش، کاستن از قدر شریعت و قوانین و حدود الهی، از یک سو و از سوی دیگر، افزودن بر لاقیدی و بی مبالاتی عملی اهل طریقت در تقلید و التزام به احکام شرع بود. قدر شریعتمداران تخفیف و تحقیر گشت و فرقه هایی از اهل تصوف به رها کردن احکام شرع و بی اعتنایی به فتاوای فقیهان، فخر و مباهات کردند و بلکه آن سنت شکنی ها را عین دینداری و معرفت شناساندند. در برابر این رفتارها، شرع‌مداران نیز به تقویت قلمرو خود اندیشیده و معمولا از دو مسیر قدرت، هواداری مردم و حاکمان، جایگاه شرع و فقه را تقویت کردند. اندیشهٔ جذب اکثری مردم سبب بروز آفاتی چون عوامگرایی، سطحی زدگی می شد و فکر همراه کردن حاکمان به نزدیکی با ارباب قدرت می انجامید. این صورت کلی را به عنوان تصویری از نزاع طریقت و شریعت در جهان اسلامی، اعم از سنی و غیر سنی باید دانست هر چند در جهان غیر سنی دامنهٔ کشمکش ها بسیار کوچک تر رخ داده است.
مقصود ما از شریعت اسلام، احکام فرعی، فردی و اجتماعی و نیز مناسک و آداب شرعی است. همچنان که دیگران در تعریف شریعت گفته‌اند: «شریعت در اصطلاح، تعالیمی است که آنها را، یکی از پیامبران از سوی خدا آورده باشد، اعم از این که از امور اعتقادی باشد یا عملی و گاهی نیز فقط به احکام فرعیه گفته می شود. موضوع بحث حاضر شریعت به معنای اخیر آن است. کاربرد این واژه در چند قرن نخستِ اسلام بیش تر در معنای عام آن، یعنی مجموعه اصول اعتقادی و فروع فقهی و دستورات اخلاقی بوده و در اصطلاح صوفیان هر گاه قسیم طریقت و حقیقت قرار گرفته، غالبا در فروع عملی و احکام فقهی و یا جنبه های ظاهری تعالیم دینی (فقه و حدیث) به کار رفته است.» (منبع : مجله هفت آسمان، شماره ۱۶ , علی آقانوری)

???

شریعت در معرض تهدید…(۲)

از دلایل ارائه شده توسط برخی از فرقه‌ها، برای توجیه ناهماهنگی شریعت با طریقت و با مسیر اهل باطن و رسیدن به اباحیگری در زمینه احکام شرعی، آیه ۹۹ و پایانی سوره حجر است. در پایان این سوره، آخرین دستور اخلاقی و تربیتی و سلوکی را قرآن به پیامبر(ص) تعلیم مى دهد «که دست از عبادت پروردگارت در تمام عمر بر مدار (و همواره او را بندگى کن تا یقین فرا رسد) (و اعبد ربک حتى یاتیک الیقین ).»
«معروف و مشهور در میان مفسران این است که منظور از (یقین ) در اینجا همان مرگ است و به این جهت مرگ ، یقین نامیده شده که یک امر مسلم است ، و انسان در هر چیز شک کند در مرگ نمى تواند تردید به خود راه دهد.» اما مخالفان شریعت آیه مذکور را دست مایه انحراف خود کرده و با استناد به برداشتی غلط از این آیه آن را به معنای زمانبندی داشتن احکام شرع دانسته و مدت عبادت و پرستش به طریق احکام شرع را محدود به میزان آگاهی و معرفت اشخاص دانستند و سپس نتیجه گیری کردند که اهل یقین بی نیاز از انجام احکام شرعی خواهند بود.
یکی از تفاسیر فارسی قرآن کریم در باره همین برداشت نادرست و مخالفت آشکار با شریعت مصطفوی می نویسد: «از اینجا روشن مى شود که آنچه از بعضى از صوفیه نقل شده که آیه فوق را دستاویزى براى ترک عبادت قرار داده اند و گفته اند آیه مى گوید: عبادت کن تا زمانى که یقین فرا رسد، بنابراین بعد از حصول یقین نیازى به عبادت نیست ! گفتار بى اساس و بى پایه اى است ،
چرا که اولا: به گواهی بعضى از آیات قرآن.. یقین به معنى مرگ است ، که هم براى مؤ منان و هم براى دوزخیان ، براى همه خواهد بود.
ثانیا: مخاطب به این سخن ، پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) است ، و مقام یقین پیامبر بر همه محرز است آیا کسى مى تواند ادعا کند که داراى مقام یقین از نظر ایمان نبوده است
و ثالثا: تواریخ متواتر نشان مى دهد که پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ساعات عمرش عبادت را ترک نگفت و على (علیهالسلام ) در محراب عبادت کشته شد، و همچنین سایر امامان»
علامه طباطبائى در تفسیر (المیزان ) در همین باره، بیانى دارد که چکیدهٔ آن این است که «تا جامعه انسانى بر پا است و زندگى او در این جهان ادامه دارد تکالیف الهى هم ادامه خواهد داشت ، و بر چیده شدن بساط تکلیف از انسان مفهومش فراموش کردن احکام و قوانین و نتیجه اش فساد جامعه انسانى است !…و از اینجا روشن مى شود آنها که گمان کرده اند هدف از تکلیف ، تکمیل انسان است بنابر این هنگامى که انسان به کمال خود رسید، بقاء تکلیف معنى ندارد مغالطهاى بیش نیست چرا که اگر انسان دست از انجام تکالیف بردارد فورا جامعه رو به فساد خواهد گذاشت ، و در چنان جامعهاى چگونه یک فرد کامل مى تواند زندگى کند و اگر با داشتن ملکات فاضله دست از عبادت و بندگى خدا بردارد مفهومش تخلف این ملکات از آثار قطعى آنها است.»
بخش دوم
شرع را ناهماهنگ با عقل دیدن

بخش سوم
شرع را ناسازگار با علم خواندن

بخش چهارم
شرع را بیگانه از اخلاق خواندن

__________________

? نشست های تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه

? موضوع:
نقد کتاب
«بنیان‌های سبک زندگی در نهج‌البلاغه» (جلسه سوم)
نوشته: علی فلاح رفیع
نشر: تهران، امیرکبیر، اول، ۱۳۹۶

(پانزدهمین جلسه در سال ۹۷)

? نیاز جامعه به محتوای نهج البلاغه بی پایان است.
? تنفسی در فضای نهج البلاغه، آغاز با زیارت امین الله
? زمان: سه شنبه ۶ آذر ۹۷

ساعت: ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۱۵

? خیابان شهید رجایی، کوچه اهل السادات، انتهای کوچه، فرعی راست، پلاک ۳۰، خانه دکتر قاسمی

http://www.h-ansari.net/wp-content/uploads/2012/03/IMG_20180801_124524_265.jpg

__________________

سخن «شریعت در معرض تهدیدها، از گذشته تا امروز»
منزل شرفی، یزد، آبان ۹۷

 

__________________

? پانزدهمین جلسه پژوهشهای دینی ۲
چهار‌شنبه ۷ آذر ۹۷

ساعت ۱۹ تا ۲۰:۱۵

? خانه دکتر قاسمی، پلاک ۳۰٫
دستور جلسه؛
۱٫ ادامه مباحث «آیین قلم»
۳٫ گزیده خوانی
???

__________________

? از محرم تا کنون در چند موضوع به فقه و فقاهت شیعی پرداخته ایم و سعی داشته ایم تا در زوایای این پدیده بزرگ و نهاد تاثیر گذار در جامعه اسلامی و شرقی -و بلکه جهانی- کم و بیش مطالبی با مخاطبان مؤمن و فرهیخته در میان بگذاریم. موضوعاتی مانند:
#فقاهت و مرجعیت شیعه، ارزش های آن و یورش های به آن
#فقه_شیعه، عقلی و اخلاقی است
#شریعت در معرض تهدید، از گذشته تا اکنون
بد نیست تا خوانندگان کانال منبرها برای تکمیل مطالب و به عنوان حاشیه‌ای بر موضوعات بالا، نوشته زیر را نیز بخوانند.
?فقه،حکومت و سرنوشت ایران

فقه و لاجرم فقیهان چه در زندان باشند، چه در قصر حکومت، در هر دو صورت نقش تعیین کننده در سرنوشت ایران دارند.

?در ایران، دین و به‌تبع آن فقه را نمی‌شود نادیده گرفت. یک حوزه باوری و یک حوزه دانشی بسیار پیچیده و محکمی است که تاریخ ما با آن عجین‌شده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی و ۷۰ یا ۸۰ سال در دوران مشروطه و قبل از آن، هر اتفاق سیاسی‌ای که در ایران رخ داده از درون آن یک فتوا، یک اظهارنظر و یک نهاد درآمده است. الان هم در قانون اساسی ما حدود ۱۰ منصب بزرگ تاثیرگذار، فقهی یا اجتهادی هستند. ۶ تا مربوط به شورای نگهبان و یکی رهبری و یکی قوه قضائیه و… . این مناصب سرنوشت ایران را تعیین می‌کنند. نه‌تنها اکنون، بلکه در مشروطه و قبل آن. فقیهان موافق و مخالف مشروطه هر دو نقش موثر داشتند؛ مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری که به‌عنوان مخالف[مشروطه] بود، در قالب لایحه ای که در قانون اساسی مشروطه گنجاند، سرنوشت ایران را تعیین کرد. حتی اعدام او هم تا الان سرنوشت ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
فقها چه در زندان باشند، چه در قصر حکومت، در هر دو صورت تعیین‌کننده سرنوشت ایران هستند. بنابراین، تز اول من این است که نمی‌شود دین و بخش عملی آن فقه را در زندگی سیاسی ما نادیده گرفت، و اگر نمی‌شود این مناسبات را نادیده گرفت باید در ایضاح و توضیح آن بیشتر کوشید.

?”در کجا ایستاده ایم؟”، مرکز مطالعات خاورمیانه،۲۷ آبان۹۷٫

@Feirahi
@fiqh_osoul

_________________

☑️ سخنرانی
? خویدک (فهرج یزد)، مسجد جامع
همراه با یادکرد سالگرد جوان درگذشته وحید جوکار
پنج‌شنبه ۸ آذر ۹۷
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶

موضوع؛
توجه به ویژگی‌های برجستهٔ جوانان
در نگرش قرآن و حدیث اهل بیت(ع)
☀️

?


? سخنرانی

? موضوع:پژوهشی در دعای ندبه
?جمعه ۹ آذر ۹۷

?دعای ندبه: ساعت: ۷:۱۵ صبح
? سخنرانی:ساعت ۸ تا ۸:۴۰

♦️یزد خیابان دهم فروردین کوچه دروازه قصابها، مجتمع کوی تل

??چکیده بحث …
ادامه دارد…

_________________

‍ ‍ ‍ ?
? بیست و یکمین جلسه پژوهش های دینی یک (سال ۹۷)

دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹

دستور جلسه؛
۱) گفتگوی پژوهشی هفته
۲) گزیده خوانی
۳) گپ و پذیرایی

مجموعه فرهنگی امام صادق(ع) میبد، اتاق پژوهش

?
?آگاهی: جلسه عمومی نیست.

_________________

? نشست های تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه

? موضوع:
نقد کتاب
«بنیان‌های سبک زندگی در نهج‌البلاغه» (جلسه چهارم)
نوشته: علی فلاح رفیع
نشر: تهران، امیرکبیر، اول، ۱۳۹۶

(شانزدهمین جلسه در سال ۹۷)

? نیاز جامعه به محتوای نهج البلاغه بی پایان است.
? تنفسی در فضای نهج البلاغه، آغاز با زیارت امین الله
? زمان: سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷

ساعت: ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۱۵

? خیابان شهید رجایی، کوچه اهل السادات، انتهای کوچه، فرعی راست، پلاک ۳۰، خانه دکتر قاسمی

_________________

?مراسم زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد?
️با حضور خانواده، مسوولین استان و شهرستان
✳️ز زمان: جمعه صبح ١٣٩٧/٩/١۶
✳️ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰
✳️ مسجد جامع نصرآباد پیشکوه
شورا و دهیاری نصرآباد-حوزه هنری یزد

موضوع سخنرانی
«هنرِ ادبیات و رواییِ طنز در فرهنگ اسلام و تاریخ تشیع»

_______________

IMG_20181207_153512_606

?سخنرانی
به مناسبت درگذشت مؤمن نیکوکار،
یاریگر خوبان و اهدا کننده ساختمان کتابخانه حیدری
حاجی اسد الله حقیر
جمعه ۱۶ آذر ۹۷
مسجد امام جعفر صادق(ع)
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۱۵
رستاق یزد، ابراهیم آباد

موضوع سخنرانی:
«مرگ خوبان»

IMG_۲۰۱۸۱۲۱۶_۱۵۵۸۵۲

 

IMG_20181208_163937_119

 

 

 

IMG_20181208_163851_329

_______________

IMG_۲۰۱۸۱۲۱۶_۱۵۵۲۱۰

پس از منبر امشب، گفتگویی گرم و صمیمی
همراه با ذکر خاطرات معنوی
در کنار جناب آسید علی رکن الدینی

__________________

? مطالب رسیده از شما سروران

@menbar_ansari

یکی از عزیزان جان نوشته‌اند:

سلام عرض میکنم جناب استاد انصارى عزیز.
منبر امروز صبح جمعه پانزده آذر ساعت ١٠:٣٠ به مناسبت خزان عمر شاعر و پژوهشگر و طنز پرداز درد آشناى دیارمان مرحوم فقید آقاى ابوالفضل زرویى نصرآباد بسیار مفید و مطالب یاد شده برای من بسیار نو و تازه بود. خدای بزرگ را شاکرم که توفیق حاصل شد و توانستم با وجود بعد مسافت از پخش زندهٔ صدای بیانات ارزشمند شما بهرمند شوم.
وقتی در تجلیل از ادیبان و شعرا از ایرانیان ادیب سخن گفتید که ابن فارس رازی از پیشگامان و نویسنده کتاب لغوی به زبان عربی بوده است و نیز مجدالدین فیروزآبادی از اهالى فارس عالم لغوی بود و یا از ابوالاسود دوئلی صحابه و شیعه امیرالمؤمنین که واضع علم نحو بود و …
یا هنگامی که از شعراى هم عصر معصومین ستایش کردید و در سخنانتان از قول امام صادق(ع) گفتید که: «یا معشر الشیعه! تعلموا اولادکم شعر العبدی فانه علی دین الله.» یعنی«ای شیعیان! به فرزندانتان شعر «عبدی» [سفیان بن مصعب معرو‌ف به عبدی کوفی] را یاد بدهید، چرا که او بر دین و آیین خداست». و امام صادق(ع) او را ستوده و نیز جمعی دیگر از شعرا و مدیحه سرایان شیعه یا کسانی که گرایش به اهل بیت(ع) داشته اند مانند کمیت بن زید اسدی، دعبل خزاعی، فرزدق و … که هنر و نبوغ و شعر خود را در خدمت آرمان والای شیعی و اهداف پیشوایان معصوم قرارداده اند و این نشان از عشق والا و شیفتگی بی حساب و فنای در محبت خاندان عصمت است که توان بیانی و قدرت شعری خود را دربست در اختیار «آل الله» قرار داده اند مثلاً کمیت بن زید اسدی به محضر امامان سجاد(ع) و باقر(ع) و صادق (ع) رسیده و کتاب قصاید هاشمیاتش بسیار معروف و براى آموختن ادبیات عرب یادگیرى آن لازم و ضرورى است؛ و آنگاه که طنز را بیان و رفتارى به ظاهر غیر جدی و به صورتی لطیف و همراه با مزاح، ولی در واقع بیانگر واقعیتی جدی برای توجه دادن به معایب و مفاسد و مبارزه با رذایل و رشد فضائل بیان کردید و از زبان طنز قرآن گفتید مانند تعبیر ریشخندآمیز خداوند به سران کفار در قرآن در آیه ۴۹ سوره مبارکه دخان که: «ذق انک انت العزیز الکریم» یعنی بچش که تو همان ارجمند بزرگواری! و این آیه در اوج فصاحت و بلاغت مضمونی ارجمند به صورت طنز بیان شده است; زیرا شخص مورد اشاره در آیه خیلی مغرور و خودخواه بوده و در میان مشرکان شخصیت بزرگی داشته است و قرآن می فرماید: وقتی که در آتش جهنم با ذلت افکنده می شود، به او می گویند: آقای عزیز! نتیجه کارهایت را بچش! و یا در جاى دیگر مى فرماید: «… فبشر هم به عذابٍ الیمٍ: آن‌ها را به کیفر دردناک بشارت ده» و …
و هنگامی که از زبان شاعر معاصر آقای افشین علا در کم لطفى و کم توجهى برخى نهادهاى فرهنگى به مرحوم زرویى و درد بزرگى که درد آشنایان جامعه بر سینه خویش دارند، سخن گفتید و زمانى که یاد کردید از هم نام زرویى، در مصیبت سنگینى که بر سینه داشت از داغ عزیزان و نوباوگان بوستان خاندان رسالت از داغ على اکبر، قاسم بن الحسن، برادران و دیگر یاران همراه گرفته تا از اندوه تشنگى طفلان منتظر آب خیمه هاى اباعبدالله و از غصه بى کسى امام و سرور و سالارش و …
باری مطالب بسیار سودمند و جذاب بود. از خداوند متعال براى شما طول عمرى پربرکت در کمال صحت و سلامتى و توفیق روزافزون خواهانم. خدا یار و نگهدارتان.

?www.h-ansari.net

_______________

سخنرانی
? رستاق یزد، ابراهیم آباد، ، حسینیه شهدا

مجلس سالانه روضه خوانی
از طرف ابوالشهید حاج آقای رعیت
‌شنبه ۱۷ تا دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۱۵

موضوع:
اخلاق بد آخرالزمانی در خانواده

???؛
موضوع سال گذشته؛ «اخلاق بد آخرالزمانی (بخش دوم)»

_______________

سخنرانی
یزد، مسجد حظیره
به مناسبت درگذشت ابوالشهید حاج محمد حسین ساعتیان (پدرخانم صدیق ارجمند مهندس سفید)
دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷
ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۵
موضوع: «خوب مردن» (بخش۲)

_______________
? بیست و دومین جلسه پژوهش های دینی یک (سال ۹۷)

دوشنبه ۲۰ آذر ۹۷
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹

دستور جلسه؛
۱) گفتگوی پژوهشی هفته
۲) گزیده خوانی
۳) گپ و پذیرایی

مجموعه فرهنگی امام صادق(ع) میبد، اتاق پژوهش

?
?آگاهی: جلسه عمومی نیست.

http://www.h-ansari.net/wp-content/uploads/2018/06/IMG_20180627_174849_745.jpg

_______________

IMG_۲۰۱۸۱۲۱۶_۱۶۲۰۰۲

دقایق پایانی جلسه پژوهشهای دینی یک
دو‌شنبه ۱۹ آذر ۹۷
میبد، مجموعه فرهنگی امام صادق(ع) اتاق پژوهش

_______________

?با سلام و درود فراوان خدمت همهٔ یاران نهج البلاغه ای

یادآور میشود

جلسه تفسیر موضوعی نهج البلاغه

امروز سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷ تشکیل نمی شود.

?

_______________

? هفدهمین جلسه پژوهشهای دینی ۲
چهار‌شنبه ۲۱ آذر ۹۷

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹

? خانه دکتر قاسمی، پلاک ۳۰٫
دستور جلسه؛
۱٫ ادامه مباحث «آیین قلم»
۳٫ گزیده خوانی
???

? یادآوری؛ جلسه عمومی نیست.
علاقه مندان به کار پژوهش و نگارش در زمینه مباحث دینی می توانند از طریق برگه “ارتباط با ما” در سایت “نگاه تازه” مکاتبه کنند.

?www.h-ansari.net

http://www.h-ansari.net/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180905_142651_892.jpg

________________

سخنرانی
یزد، مسجد برخوردار
از سوی شورای شهر یزد
به مناسبت درگذشت حاج محمد حسین ساعتیان
(پدرهمسر جناب مهندس سفید)
پنج‌شنبه ۲۲ آذر ۹۷
ساعت ۸ تا ۸:۳۰
موضوع: «خوب مردن» (بخش۳)
@menbar_ansari

________________

‍ ‍ ‍ ?
? بیست و سومین جلسه پژوهش های دینی یک (سال ۹۷)

دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹

دستور جلسه؛
۱) گفتگوی پژوهشی هفته
۲) گزیده خوانی
۳) گپ و پذیرایی

مجموعه فرهنگی امام صادق(ع) میبد، اتاق پژوهش

?
?آگاهی: جلسه عمومی نیست.

http://www.h-ansari.net/wp-content/uploads/2018/06/IMG_20180627_174849_745.jpg

http://www.h-ansari.net/wp-content/uploads/2018/06/IMG_20180627_174849_745.jpg

✨عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِکَ بِظَهْرِ الْغَیْبِ فَإِنَّهُ یَهِیلُ الرِّزْقَ، یَقُولُهَا ثَلَاثاً.
✍امام باقر علیه السلام فرمودند: پشت سر برادرانت در غیابشان دعا کن که این کار رزق و روزی را سرازیر می کند. حضرت این فرمایش را سه بار تکرار کردند.
?وسائل الشیعه، ۷/۱۰۸

__________________

یک نظر بگذارید