سبزترین فصل زندگی ما

نگارش در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۲ | ارسال شده در بخش شعر | هیچ نظری

سبزترین فصل زندگی ما
IMG_20240121_162714_646
برای همیشه
«مکتوب سبز»*
سرآغاز سبزترین
فصل زندگی ماست.
پاییزها بدانند
و شباویزها بخوانند؛
ما سبز روییده‌ایم،
از جوانه‌های ساقۀ گندم بهشت،
در بیکرانه‌ترین،
دشت‌های سرنوشت.

سرکان، ۷ آذر ۱۴۰۲
حسین انصاری

ــــــــــــ

* مکتوب سبز، گزارشی در بارۀ زیارت آل یاسین بزرگ، نام یکی از کتابهای حقیر است.

یک نظر بگذارید