استشهاد دبیر کل سازمان ملل به آیۀ قرآن در زمینۀ حمایت از پناهندگان

نگارش در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | ارسال شده در بخش گاه نوشت ها | هیچ نظری

استشهاد دبیر کل سازمان ملل به آیۀ قرآن در زمینۀ حمایت از پناهندگان 

برای دیدن کلیپ سخنرانی اینجا

دبیر کل سازمان ملل، آقای گوترش، در مسأله پناهندگان و فاجعه انسانی که در این سالها پیوسته در دروازه های اروپا و استرالیا و آمریکا برای پناهندگان به وجود می آید، آیه‌ای از قرآن را می خواند و دستور و عملکرد مثبت و انسانی دولت های مسلمان با پناهندگان را در قرآن یادآور می‌شود.

گوترش در این گفتار می گوید:
«به عنوان دبیر کل سازمان ملل که مسئولیت در بارۀ پناهندگان دارم، بزرگمنشی دولت های اسلامی را در آغوش گشودن به روی مردمانی که مجبور به ترک سرزمین خود شده اند دیده‌ام در حالیکه بسیاری دیگر، مرزهایشان را به روی آنان بسته‌اند.
این نمای تازه را به دلیل آیه‌ای از قرآن کریم در سورۀ توبه دیدم که می گوید: «اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی خواست به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود و سپس او را به مکان امنش برسان، این بدان جهت است که آنان نمی دانند.»

@menbar_anssri

h-ansari.net

یک نظر بگذارید