پدیدۀ تکفیر، در نگرش جامعه شناختی حکیم ناصرخسروقبادیانی

نگارش در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | ارسال شده در بخش گاه نوشت ها، گفتگوها | هیچ نظری

:Sheikh Ali ،ansari

🏆ناصرخسرو و شکایت از تکفیر دانشمندان و فلاسفه

🌒ناصرخسرو در مقدمه کتاب جامع‌الحکمتین از تکفیر علمایی که به علوم طبیعیات، طبابت و فلسفه (علوم آفرینش) مشغول بوده شکایت می‌کند و می‌نویسد جویندگان چون و چرای هستی و آفرینش به خاطر این تکفیرها خاموش ماندند و جهل بر خلق مستولی گردید. و در انتها می‌گوید نه دینی ماند و نه فلسفه‌ای.
و اینگونه بود که کم‌کم بساط علم و دانش را در جهان اسلام جمع کردند. فلسفه در زمان قدیم  شامل تمام علوم از ریاضی و نجوم و طبابت و طبیعیات و … می‌شد.

:Sheikh Ali ،ansari

🔺🔺لارم به یادآوری است که موضع استاد محمد رضا حکیمی در باره میراث عظیم فیلسوفان و عارفان –برخلاف سایر جریانات متحجر ضد فلسفی و ضد عرفانی– مبتنی بر “حفظ” است و نه “حذف”.

Ansari Hosein:
تشکر فراوان برای ارسال این پست.
تتبع خوبی است در آثار حکمای گذشته ولی به نظر می رسد سخن نقادانه فرزانه شیعه، حکیم قبادیانی به درستی و تمامی دیده و دریافته نشده و در پانوشت تصاویر، منتقل نگشته است. زیرا حکیم ناصرخسرو از تکفیر و لعن دو سویۀ فلسفیان و دینیان، اظهار آزردگی می نماید و این ملاعنه و مکافره-اگر استعمال این مصدر مجاز باشد- راتقبیح می کند و هیچ‌یک از دو گروه را جداگانه مقصر نمی شمارد.

:Sheikh Ali ،ansari
غرض طرح دیدگاه تکفیری متحجران و اشاره به تفاوت دیدگاه مرحوم حکیمی در این باره با دیدگاه سایر جریانات معارفی است نه کل واقعیت موجود در جهان اسلام و علل عقب ماندگی مسلمین و گرنه حکماء هم ضعفشان بسیار است یک موردش تقلید فیلسوفان در فلسفه است

Ansari Hosein:
شیخنا، اعزکم الله و أید،
گویا متوجه عرض من نشده اید. بنده با غرض نویسنده آن متن، کاری نداشتم و فقط این یادآوری را لازم دیدم که متن مذکور، مطلب ناصرخسرو را ناقص و یکسویه به مخاطب القا می کند.

در آن پانویس، فقط شکایت ناصرخسرو از تکفیر علمای طبیعی و فلسفی ذکر شده است که ناقص است و دیدگاه کامل قبادیانی را منتقل نمی کند.

عبارت ص ۱۶ جامع الحکمتین چنین است:

«فیلسوف، مرین علما لقبان را بمنزله ستوران انگاشت و دین اسلام را از جهل ایشان خوار گرفت، و این علما لقبان، مر فیلسوف را کافر گفتند، تا نه دین حق ماند بدین زمین و نه فلسفه…»

یک نظر بگذارید