مخالفت وهابی ها با اهل سنت!

نگارش در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | ارسال شده در بخش گاه نوشت ها | هیچ نظری

کسی پرسیده است؛

سلام علیکم
علت مخالفت وهابی هابااهل سنت چیست؟

Ansari Hosein:
سلام علیکم.
روز به خیر.
اختلاف وهابی ها از آغاز پیدایش این مذهب جعلی/ساختگی با عامه ی اهل سنت، علت های گوناگونی دارد. به طور اجمال، برخی علت ها به مسائل سیاسی و بخشی هم به اندیشه های دینی برگشت می کند. در باب اندیشه های دینی ، مثلا وهابی ها افراط در ظاهر گرایی و جنود بر لفظ حدیث و ظاهر ایات قرآن دارند که نتیجه آن در توحید مثلا جسم دانستن خدا و انسان انگاری اوست که به اتکای ظاهر چند حدیث و آیه معتقد هستند. باز در همین مقوله توحید، دچار توهم شرک هراسی اند و بسیاری از اعتقادات و اعمال مردم مسلمان و معتقدات هلمای اهل سنت را مصداق شرک می شمارند که از جمله آنها توسل به انبیاء و بزرگان یا قبور آنهاست.
از جمله اختلافات عقیده ای، افراط گری انها در ادعای بازگشت به عصر صحابه یا همان اندیشه سلفی است که به تبعیت از کسانی مانند ابن تیمیه، مطرح می کنند. این در حالی است که هم افکار و عقاید صحابه یکدست نبوده و تماما مورد تایید علمای بررگ سنی نبوده و هم اینکه ابن تیمیه که نطریه پرداز عقیده سلفی است مورد طعن و رد عتلمان بزرگی از اهل سنت بوده و هست.
در حوزه فقه، در تعریف و تطبیق مسئله “بدعت ” نیز دچار افراط بوده و بسیاری از فتاوای فققای سنی را مصداق بدعت گرفته اند. مانند جشن گرفتن میلاد پیامبر ص یا جشن تولد گرفتن برای فرزندان.
از جمله موارد اختلاف، کافر و مشرک دانستن فرقه های دیگر مسلمان مانند صوفیه و شیعه است.
به هر حال اختلاف بییاری بین آنان هست که به دلایل سیاسی گاهی با هم تشریک مساعی داشته اند.

یک نظر بگذارید